Użytkownicy zewnętrzni polskiego miasta – wnioski z warsztatów gallery walk1

Main Article Content

Wojciech Ewertowski
Tomasz Sowada

Abstrakt

Artykuł zawiera wyniki warsztatów gallery walk przeprowadzonych podczas seminarium podsumowującego projekt EBEH: „Przyjezdni w strukturze miasta – miasto wobec przyjezdnych, analiza struktur społeczno-przestrzennych miasta w kontekście teorii «użytkownika zewnętrznego»”. Warsztaty stanowiły formę dyskusji o czterech grupach użytkowników zewnętrznych polskich miast: studentach, turystach, obcokrajowcach i mieszkańcach strefy podmiejskiej, brali w nich udział eksperci z różnych dyscyplin zajmujących się problematyką miasta. Wyniki dyskusji odniesione zostały do przyjętych założeń teorii „użytkownika zewnętrznego”. Umożliwiło to odpowiedź na pytanie, czy użytkownicy zewnętrzni odgrywają tak znaczącą rolę w kształtowaniu struktury miasta polskiego, jak jest to opisane w literaturze w przypadku miast zachodnioeuropejskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ewertowski, W., & Sowada, T. (2015). Użytkownicy zewnętrzni polskiego miasta – wnioski z warsztatów gallery walk1. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 123-130. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.12
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Fasse B., Kolodner J. 2000. Evaluating Classroom Practices Using Qualitative Research Methods: Defining and Refining the Process. [W:] B. Fishman, S. O’Connor-Divelbiss (red.), Fourth International
  2. Conference of the Learning Sciences. Erlbaum, Mahwah, s. 193–198.
  3. Francek M. 2006. Promoting Discussion in the Science Classroom Using Gallery Walks. Journal of College Science Teaching, 36(1): 27–31.
  4. Holbrook J., Kolodner J. 2000. Scaffolding the Development of an Inquiry-Based (Science) Clasroom. [W:] B. Fishman, S. O’Connor-Divelbiss (red.), Fourth International Conference of the Learning Sciences. Erlbaum, Mahwah, s. 221–227.
  5. Judd D. 2003. Visitors and the Spatial Ecology of the City. [W:] L. Hoffman, S. Fainstein, D. Judd (red.), Cities and Visitors. Regulating People, Markets and City Space. Blackwell Publishing, Oxford–Malden, s. 23–38.
  6. Kolodner J. 2002. Facilitating the Learning of Design Practices: Lessons Learned from an Inquiry into Science Education. Journal of Industrial Teacher Education, 39(3).
  7. Martinotti G. 1996. Four Populations: Human Settlements and Social Morphology in Contemporary Metropolis. European Review, 4(1): 1–21.
  8. Nuvolati G. 2003. Resident and Non-resident Populations: Quality of Life, Moblity and Time Policies. The Journal of Regional Analysis and Policy, 33(2): 67–83.