Klasa kreatywna w dużym mieście

Main Article Content

Tadeusz Stryjakiewicz
Michał Męczyński

Abstrakt

Celem opracowania jest identyfikacja roli klasy kreatywnej w mieście, mobilności tej kategorii osób oraz rozpoznanie czynników przyciągania i odpychania reprezentantów różnych kategorii klasy kreatywnej wobec miasta. Analiza opiera się na dwóch projektach badawczych: ACRE (Accommodating Creative Knowledge. Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union; the project from the 6th Framework Programme of the European Union) oraz CREA.RE (Creative Regions; the project from the INTERREG IV C, coordinated by the Poznań City Hall).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stryjakiewicz, T., & Męczyński, M. (2015). Klasa kreatywna w dużym mieście. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 97-109. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Andersson A. 1985. Creativity and regional development. Papers of the Regional Science Association, 56: 5–20.
 2. Chojnicki Z., Czyż T. 2008. Gospodarka oparta na wiedzy jako czynnik rozwoju regionalnego. [W:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 146–158.
 3. Department for Culture, Media and Sport 1998. Creative Industries Mapping Document.
 4. Florida R. 2002. The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books, New York.
 5. Florida R. 2005a. Cities and the creative class. Routledge, New York.
 6. Florida R. 2005b. The flight of the creative class. Harper, New York.
 7. Grossetti M., Engsig J., Martin-Brelot H. 2008. Why are they here? First analysis of the WP-5 data set. LISST, Toulouse (niepublikowane materiały projektu ACRE).
 8. Guilford J.P. 1950. Creativity. American Psychologist, 5, 9: 444–454.
 9. Hall P. 2004. Creativity, culture, knowledge and the city. Built Environment, 30, 3: 256–258.
 10. Malecki E.J. 2000. Knowledge and regional competitiveness. Erdkunde, 54, 4: 334–351.
 11. Męczyński M. 2015. The role of creativity and innovativeness of firm managers in socio-economic development: the case of the Poznań Metropolitan Region. [W:] G. Micek (red.), Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces. Ashgate (w druku).
 12. Mooney R. 1963. A conceptual model for integrating four approaches to the identification of creative talent. [W:] C.W. Taylor, F. Barron (red.), Scientific creativity: Its recognition and development. New York, Wiley, s. 331–340.
 13. Musterd S., Bontje M., Chapain C., Kovács Z., Murie A. 2007. Accomodating creative knowledge: A literature review from a European perspective. ACRE Report 1. AMIDSt, Amsterdam.
 14. Nęcka E. 2001. Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 15. Pratt A.C. 2008. Creative cities: the cultural industries and the creative class. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 90, 2: 107–117.
 16. Scott A.J. 2006. Creative cities: Conceptual issues and policy questions. Journal of Urban Affairs, 28, 1: 1–17.
 17. Stryjakiewicz T. 2008a. Regiony kreatywnej wiedzy – zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. [W:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 129–145.
 18. Stryjakiewicz T. 2008b. Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 105–119.
 19. Stryjakiewicz T., Męczyński M. 2010. Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 20. Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K. 2008. Sektor kreatywnej wiedzy w Poznaniu i powiecie poznańskim w świetle wyników międzynarodowego projektu badawczego ACRE. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 301–318.
 21. Stryjakiewicz T., Stachowiak K. 2010. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 22. Tőrnqvist G. 1983. Creativity and the renewal of regional life. [W:] A. Buttimer (red.), Creativity and context. Lund Studies in Geography, Series B, 50: 91–112.