Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych
PDF

Słowa kluczowe

cudzoziemcy
integracja
działania oddolne
instytucje migranckie

Jak cytować

Sydow, K. (2015). Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 87–96. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.09

Abstrakt

W artykule przedstawiono sytuację cudzoziemców w Poznaniu wraz ze wskazaniem na główne potrzeby i bariery na jakie napotykają. Następnie zaprezentowano dwa typy inicjatyw oddolnych mających wpłynąć na pozytywną zmianę tej sytuacji. Są to działania „na rzecz migrantów” prowadzone w trakcie realizacji projektu AMIGA oraz działania podjęte przez samych cudzoziemców w ramach założonych przez nich grup na portalu społecznościowym Facebook.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.09
PDF

Bibliografia

Bloch N., Goździak E. (red.) 2010. Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej. Centrum Badań Migracyjnych UAM, Poznań.

Buchowski M., Schmidt J. (red.) 2012. Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznańskie Studia Etnologiczne 10, Poznań.

Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. (red.) 2008. Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Herzfeld M, 2004. Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie. Wydawnictwo UJ, Kraków.

Lamphere L. 2003. Perils and Prospects for an Engaged Anthropology. A View from the United States. Social Anthropology, 11, 2: 153–168.

Schulz U., Sydow K., Ziołek-Skrzypczak M. (red.) 2015. Strategies to support migrants in the labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU. City of Munich, Monachium.