Przestrzenny wymiar integracji cudzoziemców w Poznaniu

Main Article Content

Hanna Gajda

Abstrakt

Obecność cudzoziemców w Polsce jest zjawiskiem wciąż stosunkowo nowym i niezbadanym. Okres transformacji i akcesja Polski do Unii Europejskiej to wydarzenia, które zdecydowały o nasileniu się napływu imigrantów do Polski. Większość współczesnych migracji, również w Polsce, odbywa się do miast. Naturalne i zrozumiałe jest zatem, że obecność obcokrajowców wywiera coraz większy wpływ na sytuację gospodarczą i społeczno-demograficzną kraju oraz wiąże się z wieloma zmianami w wymiarze społecznym i strukturalnym miasta. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie wzorców osiedlania się obcokrajowców w Poznaniu w ujęciu przestrzennym. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących miejsc osiedlania się cudzoziemców w Poznaniu w latach: 2000, 2005, 2010 i 2012.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gajda, H. (2016). Przestrzenny wymiar integracji cudzoziemców w Poznaniu. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 75-86. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.08
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Burgess E.W. 1925.The Growth of the City: an Introduction to a Research Project. [W:] E.W. Burgess, R. Park, R.D. McKenzie, City. Chicago and London, s. 47–62.
  2. Darroch G.A., Marston W.G. 1969. Ethnic Differentiation: Ecological Aspects of a Multidimentional Concept. International Migration Review, 4, 1: 71–95.
  3. Górny A., Grzymała-Kazłowska A., Kępińska E., Fihel A., Piekut A. 2007. Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  4. Hamm B. 1990.Wprowadzenie do socjologii osadnictwa. KiW, Warszawa.
  5. Jałowiecki B., Szczepański M.S. 2006. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  6. Park R., Burgess E.W. 1921. Assimilation. [W:] Introduction to the Science of Sociology. The University of Chicago Press, Chicago, s. 734–784.