Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej

Main Article Content

Sylwia Kaczmarek
Jacek Kaczmarek

Abstrakt

Artykuł prezentuje oryginalną, nową koncepcję teoretyczną wielości rzeczywistości przestrzeni turystycznej, dla której inspiracją stały się prace Leona Chwistka. Autorzy wprowadzają podział rzeczywistości turystycznej na formy, które następnie charakteryzują za pomocą nowatorskiego narzędzia analizy, jakim są itineraria. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami analiz empirycznych na podstawie badań z lat 2012–2015.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, S., & Kaczmarek, J. (2015). Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 17-32. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.03
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bokszański Z. 1989. Tożsamość – interakcja – grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Fot. 7. Fernando Pessoa – Lizbona
 2. Źródło: Kowalczyk czerwiec 2014
 3. Butowski L. 2014. Morska przestrzeń turystyczna. Turyzm, 1/24: 58–64.
 4. Chwistek L. 1960a. Twórcza siła formizmu. [W:] L. Chwistek, Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Czytelnik, Warszawa, s. 113–124.
 5. Chwistek L. 1960b. Wielość rzeczywistości w sztuce. [W:] L. Chwistek, Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Czytelnik, Warszawa, s. 24–50.
 6. Chwistek L. 1961. Wielość rzeczywistości. [W:] L. Chwistek, Pisma filozoficzne i logiczne. T. I. PWN, Warszawa, s. 30–100.
 7. Chwistek L. 1963. Zagadnienie rzeczywistości. [W:] L. Chwistek, Pisma filozoficzne i logiczne. T. II. PWN, Warszawa, s. 211–232.
 8. Garfinkel H. 2007. Studia z etnometodologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Gwizdalanka D. 1998. Przewodnik po muzyce kameralnej. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków.
 10. Kaczmarek S., Kaczmarek J. 2009. Turystyka kulturowa – człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany. [W:] A.M. von Rohrscheidt, K. Buczkowska (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej. AWF w Poznaniu, s. 7–35.
 11. Kowalczyk A. 2011. Geograficzne aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcje przestrzeni turystycznej). [W:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 29–38.
 12. Kowalczyk A. 2014. Fenomenologia przestrzeni turystycznej. Turyzm, 1/24: 9–15.
 13. Liszewski L. 1995. Przestrzeń turystyczna. Turyzm, 2/5: 87–103.
 14. Manterys A. 1997. Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Pessoa F. 2013. Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie. Wydawnictwo LOKATOR, Kraków.
 16. Płocka S. 2013. Eksploracja przestrzeni turystycznej Paryża na przykładzie szlaków plenerów filmowych. Maszynopis pracy magisterskiej, promotor J. Kaczmarek. Instytut Geografii Miast i Turyzmu, WNG UŁ.
 17. Rewers E. 2005. Post polis. Wstęp do filozofii nowoczesnego miasta. Universitas, Kraków.
 18. Schütz A. 2012. O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 19. Więckowski M. 2014. Przestrzeń turystyczna – próba nowego spojrzenia. Turyzm, 1/24: 17–24.
 20. Włodarczyk B. 2009. Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 21. Włodarczyk B. 2014. Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikacji. Turyzm, 1/24: 25–35.