Wybory do Sejmu w 2015 r. w województwie wielkopolskim: odmienności przestrzenne w kontekście subregionalnym i lokalnym
PDF

Słowa kluczowe

wybory do Sejmu
zróżnicowanie przestrzenne wyborów
skuteczność elektoralna kandydatek na posłanki
organizacja terytorialna wyborów
województwo wielkopolskie

Jak cytować

Matykowski, R., & Kulczyńska, K. (2016). Wybory do Sejmu w 2015 r. w województwie wielkopolskim: odmienności przestrzenne w kontekście subregionalnym i lokalnym. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (36), 163–178. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8556

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka orientacji politycznych elektoratu województwa wielkopolskiego ujawnionych w wyborach do Sejmu w dniu 25.10.2015 r. w przekroju terytorialnym 35 powiatów. Na podstawie wskaźnika proporcji poparcia dwóch czołowych partii wyznaczono obszary przewagi Platformy Obywatelskiej oraz dwa rodzaje obszarów o przewadze poparcia Prawa i Sprawiedliwości, a na podstawie analizy składowych głównych – 8 typów elektoralnych powiatów. Określono też rolę kobiet-kandydatek na posłanki w czterech okręgach wyborczych województwa oraz oceniono ich pozycję w wyborach w okręgu nr 36 (Kalisz) w przekroju 13 powiatów. Podjęto również symulację podziału 40 mandatów poselskich w województwie na podstawie wyników wyborów do Sejmu w różnych układach organizacyjno-terytorialnych.
PDF

Bibliografia

Bartkowski J. 2003. Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Chojnicki Z. 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7–43.

Chojnicki Z. 1998. Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego – koncepcje i założenia teoretyczne. [W:] B. Gruchman, J.J. Parysek (red.), Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 11–48

Chojnicki Z., Czyż T. 1978. Podstawy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż, J. Parysek, W. Ratajczak (red.), Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. Oddział PAN w Poznaniu. Seria Geografia, II. PWN, Warszawa–Poznań, s. 7–19.

Krzemiński P. 2009. Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005–2007 – wzory przestrzennych zróżnicowań. Przegląd Geograficzny, 81, 2: 259–281.

Matykowski R. 2007. Zachowania wyborcze Wielkopolan: czy występują odmienności w przestrzeni geograficzno-historycznej? [W:] J. Schmidt (red.), Granica. Wydawnictwo AWEL, Poznań, s. 75–92.

Matykowski R. 2008. Przestrzenne różnice w zachowaniach wyborczych mieszkańców województwa podlaskiego. [W:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka. Dokumentacja Geograficzna, 36: 28–33.

Matykowski R. 2009. Eks-granice i aktualne granice administracyjne a zachowania wyborcze Polaków na początku XXI wieku w województwach śląskim i wielkopolskim. [W:] M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, Legnica–Łódź, s. 78–95.

Matykowski R., Tobolska A. 1996. Geografia elektoralna. Geografia w Szkole, 4(250): 206–214.

Schmidt J. 1997. Stereotyp i granica. Pogranicza zaborów w mentalności współczesnych Wielkopolan. Poznańskie Studia Etnologiczne, 11.

Sobczyński M. 1993. Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski. Zeszyty IGiPZ PAN, 14.

Zarycki T. 1997. Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski. Studia Regionalne i Lokalne, 23(56).

Żukowski A. 1997. Systemy wyborcze. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn.