Opublikowane: 2017-07-26

Wprowadzenie

Paweł Churski

5-8

Zróżnicowanie funkcjonalne miast województwa wielkopolskiego

Barbara Konecka-Szydłowska, Henryk Maćkowiak

39-56

Programowanie rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego w latach 1999–2015

Przemysław Ciesiółka, Robert Kudłak, Bartłomiej Kołsut

57-71