Asymetria informacji i jej znaczenie w gospodarowaniu przestrzenią

Main Article Content

Jarosław T. Czochański

Abstrakt

W artykule przedstawiono, nieporuszany dotychczas w polskiej literaturze z zakresu gospodarki przestrzennej, temat asymetrii informacji – jako zjawiska mającego wpływ na prowadzenie polityki przestrzennej i decyzje lokalizacyjne. Zjawisko asymetrii informacji jest przedmiotem badań nauk ekonomicznych, znanym szczególnie w dziedzinie finansów, w której zostało już dokładnie rozpoznane i opisane (Szántó, Tóth 2012). Dotyczy ono posiadania różniących się zasobów informacji przez strony (podmioty), między którymi zachodzi określona relacja – najczęściej biznesowa. Takie relacje mogą dotyczyć także gospodarowania zasobami przestrzeni. Asymetria informacji w planowaniu przestrzennym może być specjalnie wykorzystywanym instrumentem informacji i dezinformacji, umożliwiającym realizację m.in. przedsięwzięć budzących społeczne sprzeciwy. Przykłady jej stosowania dla celowego uzyskiwania efektu różnicy informacji można odnaleźć w Polsce w pracach przygotowawczych i decyzjach lokalizacyjnych odnoszących się do wielu inwestycji. Asymetria informacji wydaje się interesującym i istotnym przedmiotem badań dla gospodarki przestrzennej, którego rozpoznanie na tym polu nauki może dać ciekawe efekty naukowe i praktyczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Acocella N. 2002. Zasady polityki gospodarczej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 594.
 2. Akerlof G.A. 1970. The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics, 84(3): 488–500.
 3. Bertrand N., Cremer-Schulte D., Perrin M. 2015. Strategic Spatial Planning and Territorial Asymmetries. Grenoble and Greater Geneva: Two Alpine City Regions Put to the Challenge of Coherence, [W:] M. Perlik (red.), Les territoires de montagne, fournisseurs mondiaux de ressources. Mountains as Global Suppliers, Journal of Alpine Research/Revue de geographie alpinie 103-3: 1–16 (http://rga.revues.org/3104 ISSN:1760-7426).
 4. Bień F. 2007. Zarządzanie cyklem życia informacji, Boston IT Security Review, 3(4) (www.boston-review.com).
 5. Bohdan A. 2007. Dolina Rospudy – kłamstwa i manipulacje. Dzikie Życie, 3/153.
 6. Boyd J.R. 2010. The essence of Winning and Losing (http://pogoarchives.org/m/dni/john_boyd_compendium/essence_of_winning_ lo sing.pdf).
 7. Brzezicka J. 2014. Zjawisko kaskady informacyjnej na rynku nieruchomości. Ekonomia 39: 7–27.
 8. Chwiałkowski R. 2007. Obwodnicz Augustowa – czy można zrobić to dobrze? Dzikie Życie, 3/153.
 9. Chymis A., Nikolaou I.E., Evangelinos K. 2010. Environmental Information, Asymmetric Information and Financial Markets: A Game-Theoretic Approach, Centre of Planning and Economic Research 113: 1–40 (http://www.kepe.gr/pdf/D.P/dp_113.pdf).
 10. Cyglicki R., Bohdan A. 2016. Cała puszcza parkiem narodowym. Raport z monitoringu ochrony Puszczy Białowieskiej. Fundacja Greenpeace Polska i Fundacja Dzika Polska, Warszawa.
 11. Czochański J. 2013. Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne, PAN KPZK, Studia, 149: 1–363.
 12. Czarny E. 2006. Mikroekonomia, PWE, Warszawa, s. 412.
 13. Detlor B. 2009. Information Management. Encyclopedia of Library and Information Sciences, Taylor & Francis. DOI: 10.1081/E-ELIS3-120043257.
 14. Dobrzycka-Krahel i in., Przekop przez Mierzeję Wiślaną czy ingerencja w bioróżnorodność Zalewu Wiślanego? Journal of Ecology and Health, 5: 211–218.
 15. Dubrawski R., Zachowicz J. 1997. Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej – pozytywy i negatywy dla środowiska Zalewu, Inżynieria Morska i Geotechnika, 5: 301–306.
 16. Dziekański P. 2012. Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24: 387–403.
 17. Gajewski Ł. 2016. Spór o Puszczę Białowieską, 11 marca 2016 (http://www.eastbook.eu/2016/03/11/spor-o-puszcze-bialowieska/).
 18. Griffin R.W. 2009. Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 822.
 19. Joule R.-V., Beauvois J.-L. 2006. Gra w manipulacje. Wywieranie wpływu dla uczciwych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 222.
 20. Ledyard J.O. 2008. “Market failure”. The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Ed. Palgrave Macmillan. The New Palgrave Dictionary of Economics Online. (http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000056. doi:10.1057/9780230226203.1029; dostęp: 1.01.2017).
 21. Lightfoot G., Wiśniewski T.P. 2014. Information Asymmetry and Power in a Surveillance Society. University of Leicester (https://ssrn.com/abstract=2383166 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2383166).
 22. Lindsay P.H., Norman D.A. 1991. Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 696.
 23. Lord A. 2009. The Community Infrastructure Levy: An Information Economics Approach to Understanding Infrastructure Provision under England’s Reformed Spatial Planning System. Planning Theory & Practice, 10, 3: 333–349.
 24. Sas-Bojarska A. 2009. Rospuda – studium ochrony i kształtowania krajobrazu. Wydz. Architektury PG. Mnsc.
 25. Sas-Bojarska A. 2009. Dylematy planisty przestrzennego – czy przekopać Mierzeję Wiślaną. Problemy Ocen Środowiskowych, 1(44): 35–41.
 26. Szántó Z., Tóth I.J. 2015. Information asymmetry in politics and the idealtypes of corruption. Ekonomske Ideje i Praksa, 18: 7.
 27. Wesołowski T. i in. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji (www.forestbiology.org (2016), Article, 1: 1–12).