Pressto.

Nagłowek strony

Nr 37 (2017)

Spis treści

Artykuły

Wprowadzenie PDF
Paweł Churski 5-9
Asymetria informacji i jej znaczenie w gospodarowaniu przestrzenią PDF
Jarosław T. Czochański 11-25
Efektywność komunikacyjna miasta zwartego PDF
Mieczysław Kozaczko 27-40
Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi a wiejskie obszary funkcjonalne PDF
Anna Kołodziejczak 41-49
Wskaźniki udziału obszarów zieleni w wybranych miastach województwa pomorskiego jako podstawa działań programowych i planistycznych PDF
Wojciech Staszek 51-61
Dostępność parków miejskich jako elementów zielonej infrastruktury w Gdańsku PDF
Barbara Korwel-Lejkowska, Emilia Topa 63-75
Graffiti jako przejaw aktywności kibiców w przestrzeni miejskiej. Przykład Poznania PDF
Emilia Bogacka, Anna Siniecka 77-86
Innowacyjna oferta dydaktyczna dla kierunku studiów „gospodarka przestrzenna” na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej PDF
Alina Maciejewska, Wojciech Bartoszczuk 87-99
Koncepcja kształcenia dla potrzeb gospodarki przestrzennej na obszarach morskich i nadmorskich PDF
Tomasz Michalski, Natalia Sypion-Dutkowska, Wioletta Szymańska 101-117
Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną oraz urbanistyka – projekt nowych specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Gdańskiej PDF
Anna Styszyńska, Karolina A. Krośnicka 119-131
Rewitalizacja jako praktyczny profil kształcenia w ramach kierunku „gospodarka przestrzenna” PDF
Edyta Masierek, Magdalena Siwirska 133-148


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo