Badania przemian japońskiego filmu awangardowego. Od Terayamy do audiowizualnego eksperymentu po 2000 roku
PDF

Słowa kluczowe

Avant-garde
Japanese film
Japanese cinema
experimental film
new experiment
Takashi Makino
Sh!ji Terayama
audiovisual experiment
Avant-pop

Jak cytować

Kiejziewicz, A. (2017). Badania przemian japońskiego filmu awangardowego. Od Terayamy do audiowizualnego eksperymentu po 2000 roku. Studia Azjatystyczne, (3), 77–92. https://doi.org/10.14746/sa.2017.3.06

Abstrakt

The presented article covers the subject of changes in the Japanese avant garde film through the cinematographic epochs. The aim of the paper is to introduce the reader to the methodology, definitions and the range of the research concerning Japanese avant-garde cinema. The author also presents the importance of the conducted research for the Polish film research. What is more, she tries to answer the question of how the avant-garde film should be perceived in the era of mass-media.

https://doi.org/10.14746/sa.2017.3.06
PDF

Bibliografia

Baudrillard, John. 1993. The Transparency of Evil: Essays on Extreme Phenomena. Londyn, Nowy Jork: Verso.

Berra, John. 2010. Japan. Directory of World Cinema. Bristol: Intellect Books.

Courdy, Keiko. 2001. Antonin Artaud’s Influence on Terayama Shüji: Stanca Scholz-Cionca (red.). Japanese Theatre and the International Stage. Boston: Brill, 255-268.

Delgado, Monica, José S. Hinojosa. 2014. Interview: Rei Hayama, desistfilm, http://desistfilm.com/interview-rei-hayama/, dostęp: 10.09.2016.

Eco, Umberto. 2010. Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej. Tłum. Piotr Salwa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Foster, Hal. 2010. Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku. Tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. Universitas: Kraków.

Helman, Alicja, Agnieszka Kamrowska. 2010. Autorzy kina azjatyckiego. Kraków: Wydawnictwo RABID.

Helman, Alicja. 1976. Historyczna rola awangardy okresu niemego. Karol Lubelski, Władysław Banaszkiewicz (red.). Z dziejów awangardy filmowej. Katowice: Wydawnictwo US, 9-18.

Karolak, Nikodem. 2014. Demitologizacja dzieciństwa Terayamy Shüjiego na przykładzie jego utworów parabiograficznych, Gdańskie Studia Azji Wschodniej 5 (2014), 137-151.

Karolak, Nikodem. 2013. Portret mistrza: Shüji Terayama - Kaliban i Prospero japońskiej sztuki awangardowej, Japonia Online, http://japonia-online.pl/article/146, dostęp: 23.01.2016.

Karolak, Nikodem. 2015. Terayama Shüji - japoński Prospero czy Kaliban? Konotacje z twórczością dramaturgiczną Tadeusza Kantora, Konteksty 1, 2 (2015), 374-383.

Kiejziewicz, Agnieszka. 2016. Enter the Metaphysical Cosmos. The Visualizations of the Universe in Japanese Experimental Cinema, Magazyn antropologiczno-społeczno-kuLturowy 'Maska" 29 (2016), 147-156.

Kiejziewicz, Agnieszka. 2014. Shinya Tsukamoto i wyobraźnia cyberpunkowa. Sebastian Jakub Konefał (red.) Anatomia wyobraźni. Gdańsk: Gdański Klub Fantastyki, 81-97.

Kiejziewicz, Agnieszka. 2016. Skandalista Shüji Terayama - Pomiędzy postulatami a odbiorem sztuki mistrza japońskiej awangardy, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 12, 1 (2016), 79-95.

Kletowski, Piotr. 2006. Sfilmować duszę. Mata historia kina japońskiego. Kraków: Biblioteka Centrum manggha.

Kluszczyński, Ryszard W. 1989. Film i wielka awangarda. Ryszard W. Kluszczyński (red.). Film awangardowy w Polsce i na swiecie. Łódź: Łódzki Dom Kultury, 9-65.

Loska, Krzysztof. 2013. Nowy film japoński. Kraków: Universitas.

Loska, Krzysztof. 2009. Poetyka filmu japońskiego. Kraków: Wydawnictwo RABID.

Manovich, Lew. 2010. Awangarda jako software. Tłum. Iwona Kurz. Kwartalnik filmowy 35, 36 (2010), 323-336.

Martin, Katy. 2008. Interview with Daichi Saito and Tomonari Nishikawa, Asia Experimental Media Issue, EXIS International Film and Video Festival, 264-302, http://katymartin.net/assets/katy-martin-saito-nishikawainterview-dec08.pdf, dostęp: 1.04. 2016.

Mersch, Dieter. 2010. Teorie mediów. Tłum. Ewa Krauss. Warszawa: Wydawnictwo “Sic!” .

Mess, Tom. 2005. Iron Man. The Cinema of Shinya Tsukamoto. Godalming: FAB Press.

Ridgely, Steven C. 2010. Japanese Counterculture. The Antiestablishment Art of Terayama Shüji. Minneapolis: University Of Minnesota Press.

Ross, Julian. 2014. Projection as Performance: Intermediality in Japan’s Expanded Cinema: Lucia Nagib, Anne Jerslev (red.). Impure Cinema. Intermedial and Intercultural approaches to film. Londyn: I.B. Tauris, 251-256.

Ross. Julian. 2014. Interview: Takashi Makino, filmcomment, http://www.filmcomment.com/blog/interview-takashi-makino/, dostęp: 14.08.2016. s8cinema. 2014. Presentación Colectivo [ + ] Tokyo. Takashi Makino, Rei Hayama e Shinkan Tamaki, YouTube, https://www.youtube.com/watch7v=S-UWJRVu77c, dostęp: 12.08.2016.

Sorgenfrei, Carol F. 2005. Unspeakable Acts: The Avant-garde Theatre of Terayama Shüji and Postwar Japan, Honolulu: University of Hawaii Press.

Terayama, Shüji. 1975. Manifesto, The Drama Review 19, 4 (1975), 84-85.

Wiek awangardy, 2006, Liliana Bieszczad (red.). Kraków: Universitas.

Wójtowicz, Ewa. 2008. Net art. Kraków: Wydawnictwo RABID.

Vacheron, Joel. 2012. Kazuhiro Goshima: After the Metabolic Cities. 12th Biennial of Moving Images in Geneva, 42-43, http://joelvacheron.net/wordpress/wpcontent/uploads/2007/11/Goshima-12th-BIM2.pdf, dostęp: 10.08.2016.