36 x Rembrandt – wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie w świetle wybranych ekspozycji rocznicowych

Main Article Content

Maciej Dariusz Kossowski

Abstrakt

36 x Rembrandt – wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie w świetle wybranych ekspozycji rocznicowych

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kossowski, M. D. (2021). 36 x Rembrandt – wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie w świetle wybranych ekspozycji rocznicowych. Studia Europaea Gnesnensia, (23), 139-153. https://doi.org/10.14746/seg.2021.23.13
Dział
Sprawozdania

Bibliografia

 1. A Corpus of Rembrandt paintings 2015, A Corpus of Rembrandt paintings, VI: Rembrandt’s Pain- tings Revisited – A Complete Survey, red. E. van de Wetering, współpr. C. van Nes, Dordrecht.
 2. Czołowski A. 1937, Urządzenie pałacu wilanowskiego za Jana III, Lwów.
 3. Drecka W. 1977, Na tropach obrazów ze zbiorów Jana III Sobieskiego, Studia Wilanowskie I. Gębarowicz M. 1966, Szkice z historii sztuki XVII w., Toruń.
 4. Hałasa G. 2009, Grafiki Rembrandta: Oryginał, kopia, późne odbitki, Poznań.
 5. Hinterding E. z udziałem Linck M., Turner J. i Van Tuinen I. 2019, Rembrandt x Rijksmuseum, Amsterdam.
 6. Inwentarz GENERALNY Kleynotow 1696, AGAD, AR, dz. X: Dokumenty Domów Obcych. Doku- menty Sobieskich, Inwentarz || GENERALNY || Kleynotow, Sreber || Galanterij y Ruchomosci || roznych || Tudziesz Obrazow. || ktore się tak w Pałacu Willanowskim || Iako tesz || W Skarbcach Warszawskich || Ie.o KMci znaydowały. || podzielonych || Na Trzech Najasnieyszych Krolewicow IchMciow || Iakuba, Alexandra y Konstantego. || przez || Iasnie Oswieconego Xiązęcia IeoMci Kardynała || Michała Radziejowskiego, Prymasa Koron.~ || Iako do tego Działu za Superarbitra Uproszonego, || Tudziesz przez Iasnie Wielmoznych IchMciow || IeoMci Xiędza Biskupa Inflan- skiego, || IeoMci Pana Woiewodę Inflanskiego, || IeoMci Pana Marszałka Nadwor.~ WXLo. || do tego Działu Naznaczonych y Zapisanych || Plenipotentow. Odprawiony d[ie] 10 9bris A.o D.ni 1696o.
 7. Katalog Rembrandt 2009, Katalog Rembrandt: rysunki i ryciny w zbiorach polskich, pr. zb., War- szawa.
 8. Jakubowska A., Królikiewicz M. 2019, 36 × Rembrandt: Wystawa w Zamku Królewskim w Warsza- wie – Muzeum 5 października – 3 listopada 2019 r., Warszawa.
 9. Kossowski M.D. 2018, O portretach Rembrandta z Zamku Królewskiego w Warszawie – analiza przed- stawienia a zdefiniowanie tematu i określenie sportretowanych osób, Opuscula Musealia 25.
 10. Kwiatkowska A. 2012, Inwentarz Generalny 1696 z opracowaniem. Materiały do dziejów rezydencji „ad Villam Novam”, VI, Warszawa.
 11. Łuczak M. 2002, Rejs czyli szczególnie nie lubię chodzić na filmy polskie, Warszawa.
 12. Paolucci A., Miziołek J. 2019, Leonardo da Vinci: dzieła malarskie / opere pittoriche, Warszawa. Szmydki R. 2007, Firma Uylenburgh i Syn: Komercyjny wymiar sztuki w czasach Rembrandta, Barok: Historia – Literatura – Sztuka XIV/1 (27).
 13. Talbierska J. 2004, Rembrandt: ryciny i rysunki ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytec- kiej w Warszawie, Warszawa.