”You Must Swear [...] That Care for the Well-Being and Health of Women in Labor and Their Infants Shall Be the Only Objective of Your Work.” Midwives in the Galician Autonomy — Statistical and Geographical Analysis by Counties

Main Article Content

Sabina Rejman

Abstract

The study analyses the number of midwives in the counties of Eastern and Western Galicia in census years 1869, 1880, 1890, 1900 and 1910, and the ratios per cadastral commune, 10,000 square kilometers, 10,000 civilians and 10,000 women in a county. The analysis was based on Austrian and Galician statistical reports. The results of the study confirmed that Eastern Galicia outnumbered Western Galicia in terms of midwives. However, it was in Western Galicia where the rate of growth was higher, and the effects of the 1910 collapse more moderate. This could have been due to an amendment to the 1897 midwifery regulations. The position of individual counties changed, depending on the year and the specific measure. In Eastern Galicia, Lisko county ranked the worst and Horodenka, Śniatyń, Tarnopol, Trembowla, and Brzozów counties ranked the best. In Western Galicia, Limanowa county ranked the worst, while Brzesko, Kraków, Łańcut, Wadowice, Przeworsk, and Podgórze counties ranked the best. There is a strong positive correlation between the rank and natural conditions (water, soil, climate), type of crops, agricultural development and processing, transport system (road and rail), population, and stimulating function of large urban centers. Favorable conditions were correlated with higher values in measures of the number of midwives.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rejman, S. (2019). ”You Must Swear [.] That Care for the Well-Being and Health of Women in Labor and Their Infants Shall Be the Only Objective of Your Work.” Midwives in the Galician Autonomy — Statistical and Geographical Analysis by Counties. Studia Historiae Oeconomicae, 37, 46-66. https://doi.org/10.2478/sho-2019-0004
Section
Articles
Author Biography

Sabina Rejman, University of Rzeszów Rzeszów

Sabina Rejman, dr hab., prof. UR, University of Rzeszów. Scientific interests include history of Galicia, with particular emphasis on demography, socio-moral issues, activities of municipal governments, and local history.

References

 1. Bevölkerung und Viehstand der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder dann der Militärgränze. Nach der Zählung vom 31. December 1869, I Heft (1871), Vienna, 238-43.
 2. Galizisches Provinzial-Handbuch Für das Jahr 1869 (1869), Lemberg.
 3. Osterreichische Statistik Band 1 Heft 1 (1882), Vienna.
 4. Podręcznik Statystyki Galicyi Tom VII część pierwsza (1903), Lwów.
 5. Podręcznik Statystyki Galicyi Tom XI część pierwsza (1913), Lwów. Rocznik Statystyki Galicyi Rok II 1887 i 1888 (1889), Lwów.
 6. Rocznik Statystyki Galicyi Rok IV 1893–1893 (1893), Lwów.
 7. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. I (1880), Warszawa.
 8. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. III (1882), Warszawa.
 9. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. IV (1883), Warszawa.
 10. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. V (1884), Warszawa.
 11. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. VIII (1887), Warszawa.
 12. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. IX (1888), Warszawa.
 13. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. X (1889), Warszawa.
 14. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. XII (1892), Warszawa.
 15. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakówskiem na rok 1880 (1880), Lwów.
 16. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakówskiem na rok 1890 (1890), Lwów.
 17. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakówskiem na rok 1900 (1900), Lwów.
 18. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakówskiem na rok 1910 (1910), Lwów.
 19. Barszczewski W. (2016), Praca akuszerek w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku: próba oceny historycznej, prawnej i socjologicznej, Studia Podlaskie, 24, 83-107; DO I: 10.15290/sp.
 20. Cekański A., Cekańska J. (2002), Zawód położnej na Górnym Śląsku: studium historyczno-prawno-socjologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Oddział Śląski, Katowice.
 21. Franaszek P. (2001), Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych w Galicji: zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii, Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagiellonica”, Kraków.
 22. Franaszek P. (2002), Zdrowie publiczne w Galicji w dobie autonomii (Wybrane problemy), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 23. Grzybowski K. (1982), Historia państwa i prawa Polski, T. IV Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, completed and prepared for print by Bardach J., Grodziski S., Senkowska-Gluck M, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw.
 24. Ihnatowicz I., Biernat A. (2003), Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 25. Jordan H. (1885), Nauka położnictwa dla użytku położnych, verbatim edition of the Kraków publication, published and printed by Polish American Publishing Company, Chicago.
 26. Matuszewska E. (2012), Zarys historii zawodu położnej, Wydawnictwo REA s.j., Warsaw.
 27. Mika M. (2010), Historia katastru polskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 75-85.
 28. Pietrzycki E. (1873), Nasze miary i wagi nowe, Księgarnia Polska. Printed in the printing house of “Dziennik Polski” under the supervision of Zubalewicz L., Lwów.
 29. Rejman S. (2010), Organizacja państwowej i gminnej służby zdrowia w Galicji w okresie autonomicznym w świetle przepisów prawnych, [in:] Gmiterek H., Łosowski J. (eds.), Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10-12 września 2007 roku, Wydawnictwo AVALON T. Janowski Sp.j., Kraków, 405-435.
 30. Rybak J. (1981), Historia Krakówskiej Szkoły Położnych 1780–1980, SP, Kraków.
 31. Stawiak-Ososińska M. (2016), Początki kształcenia akuszerek w Krakówie (1780–1805), Studia Pedagogica Ignatiana, 19/3, 35-54, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2016.3.002/10601, accessed on September 23, 2019.
 32. Stawiak-Ososińska M. (2019), Sztuka położnicza dla kobiet. Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773–1914), Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 33. Stoksik J. (1975), Galicyjski kataster gruntowy jego geneza, dzieje i spuścizna aktowa, Archeion, 63, 165-87, 338.
 34. Szumowski W. (1907), Galicya pod względem medycznym za Jędrzeja Krupińskiego pierwszego protomedyka 1772–1783, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, Lviv.
 35. Waszyński E. (2012), Historia położnictwa i ginekologii w Polsce, Wydawnictwo Cornetis, Wrocław.
 36. Wereszycki H. (1972), Historia Austrii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 37. Wolski J. (2000), Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego wykorzystanie w pracach urządzeniowych i badaniach naukowych, Polski Przegląd Kartograficzny, 32/3, 199-212.
 38. Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2004), Urbanek B. (ed.), Wydawnictwo Kwieciński, Katowice.