Influence of Family Benefits on Women’s Professional Activity. The cases of Poland, the United Kingdom, and France

Main Article Content

Magdalena Kacperska

Abstract

Women show greater and greater activity on the job market, they obtain better positions, salaries, etc. However, the statistics concerning their professional activity differ from those of men. We should take into consideration the fact that women are the ones who give birth to children and, in majority, take care of their upbringing, especially in the first years of child’s life. Policies of particular states are different in terms of the amount and availability of family benefits, and that can be reflected in women’s willingness to return to work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kacperska, M. (2019). Influence of Family Benefits on Women’s Professional Activity. The cases of Poland, the United Kingdom, and France. Studia Historiae Oeconomicae, 37, 222-243. https://doi.org/10.2478/sho-2019-0011
Section
Articles
Author Biography

Magdalena Kacperska, Adam Mickiewicz University in Poznań

Magdalena Kacperska: PhD, a graduate of the Institute of Political Science and Journalism at AMU, Poznan, specializing in political marketing. Currently Assistant Professor at the Section for Social and Economic Policy of the Faculty of Political Science and Journalism of AMU, Poznań. Her academic and research interests are concentrated on socio-economic aspects in Poland and European Union, with particular emphasis on the issue of social policy and the possibilities of effective implementation by responsible actors at various levels, focusing on the possibilities of including excluded people.

References

 1. Durasiewicz A. (2009), Instrumenty polityki rodzinnej, [in:] Głąbicka K. (ed.), Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne, 1/2009, PTPS, Warszawa.
 2. Esping-Andersen G. (2010), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa.
 3. Fenger H. J. M. (2007), Welfare regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating post-communist countries in a welfare regime typology, Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences, 3(2), 1-30.
 4. Ferrera M. (1996), The ‘Southern model’ of welfare in social Europe, Journal of European Social Policy, 6(1), 17-37.
 5. Gabryszak R. (2011), Przeobrażenia europejskich państw opiekuńczych (welfare state), [in:] Gabryszak R., Magierek D. (eds.), Europejska polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Warszawa.
 6. Golinowska S. (2018), Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Stefan Batory Foundation, Warszawa.
 7. Rymsza M. (2015), Polityka społeczna wobec kwestii społecznej XXI wieku [in:] Giermanowska E., Racław M., Rymsza M. (eds.), Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytety Warszawskiego, Warszawa.
 8. Dragan A., Woronowicz S. (2013), Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej, Biuro Analiz I Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Opracowania Tematyczne, OT -617, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 9. Employment and Social Developments in Europe 2019 (2019), Annual Review, European Commission, 2019, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219, accessed 25.02.2019.
 10. Karpowicz E. (2010), Modele polityki społecznej. Kierunki zmian polityki społecznej w Polsce, Informacja BSiE, 1249 (IP-111S), 3-12.
 11. Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej (2013), Opracowania Tematyczne, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 12. Zgliczyński W. S. (2017), Polityka społeczna w Europie – ewolucja i rozwiązania modelowe, Studia BAS, 2(50), Warszawa.
 13. Informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2018 roku (dane wstępne) (2019), Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-informacja-orynku-pracy-w-czwartym-kwartale-2018-roku,12,36.html, accesed 25.02.2019.
 14. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2018), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 15. Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń (2018), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. https://www.gov.uk/
 17. https://www.gov.pl/
 18. https://ec.europa.eu/