Image and its manufacturing in human communication vis-à-vis the translation profession: the image dynamism of the Polish sworn translator of the English language
PDF

Słowa kluczowe

image
sworn translator
translator’s image awareness

Jak cytować

Bielak, M. I. (2019). Image and its manufacturing in human communication vis-à-vis the translation profession: the image dynamism of the Polish sworn translator of the English language. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (18), 9–28. https://doi.org/10.14746/snp.2018.18.01

Abstrakt

It is claimed that the Polish sworn translator in his/her translating activities is subject to a complex processes of image manufacturing. Based on some important contributions to the problem of image generation, it is shown that the Polish sworn translator’s practices within image generation suffer from being intuitive, not very careful and lacking cautious planning. It is also claimed that a successful image generation should be strengthened by proper cross-cultural conditioning.
https://doi.org/10.14746/snp.2018.18.01
PDF

Bibliografia

Act of 25 November 2004 on the Profession of Sworn Translator. Journal of Laws of 27 December 2004. Poland (2004). Retrieved June 17, 2017. http://www.mc-tlumaczenia.pl/files/file/PolishSworn ranslatorAct(27_1_2005).pdf

Andrzejewski, P. 2003. Sztuka budowania wizerunku osób, firmy i instytucji. Poznań: Forum.

Averbeck-Lietz, S. 2014. “Understanding mediatization in “First modernity”: Sociological classics and their perspectives on mediated and mediatized societies”. In Lundby, K. (ed.). Mediatization of communication. Handbook of communication science 21. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter. 109-130.

Bartkowiak, M. and J. Szłapińska. 2014. „Znaczenie budowania wizerunku pracodawcy na nowym rynku pracy”. Dyskurs Młodych Andragogów 15. 25-38.

Bielak, M.I. 2017. “Image in communication: Polish high school students and teachers vis-à-vis the dynamic aspects of their image on the official internet website of their school”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 49–59.

Bielak, M.I. (in print). The translator’s identity vis-à-vis higher education curricula.

Biernacka, A. 2014. Tłumacz w rozprawie sądowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKL@.

Boz, N. and S.A. Guan. 2017. “Your profile is so rad: Self-presentation strategies in Turkish adolescents”. Communications. The European Journal of Communication Research 42 (1). 23-46.

Budzyński, W. 2002. Zarządzanie wizerunkiem firmy. Warszawa: Poltext.

Bobrowska, A. and M. Garstka. 2012. “Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rzeczywistości wyborczej”. Colloquiom Wydziału Nauk humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik II/2012. 147-164.

Cichosz, M. 2003. Autokreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Couldry, N. and A. Hepp. 2017. The mediated construction of reality. Cambridge, Malden, MA: Polity Press.

Cwalina, W., Falkowski, A. and B.I. Newman. 2011. Political marketing: theoretical and strategic foundations. Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Czaplińska, P. 2015. „Strategia budowania wizerunku osób znanych”. In: Grzegorczyk, A. (ed.). Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu. 8-38.

Czepiec-Mączka, A. 2000. „Wizerunek nauczyciela w opinii uczniów”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000/8. 21-23.

Dobek-Zaręba, A. 2011. Wizerunek polityka w III RP: kreacje, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dolphin, R. 2000. Fundamentals of corporate communications. 2nd edition. London/New York: Routledge.

Famuła, A. 2003. „Nauczyciel w oczach gimnazjalistów“. Nauczyciel i Szkoła 2003/3-4. 139-148.

Gezduci, H. and L. Haenens. 2007. “Culture-specific features as determinants of news media use”. Communications. The European Journal of Communication Research 32 (2). 193-222.

Harvey, J. and R. Young (eds.). 2012. Image-building in Canadian municipalities. Montreal/Kingston: McGill-Queen’s University Press.

Holz-Mänttäri, J. 1984. Translatorisches Handeln: Theorie und Methode. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia.

Jeziński, M. 2005. „Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej”. In B. Dobek-Ostrowska (ed.). Kampania Wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 115-132.

Judge, H. (1995). “The images of teachers”. Oxford Review of Education 21(3). 253-265.

Knap-Stefaniuk, A. 2015. “Kształtowanie wizerunku współczesnej firmy – wybrane zagadnienia”. ZNUV 44(6). 108-119.

Korczyński, S. 2002. Obraz nauczyciela. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Ko, E., Hwang, Y.K. and E.Y. Kim. 2013. “Green marketing functions in building corporate image in the retail setting”. Journal of Business Research 66(1). 1709-1715.

Kunczik, M. 1996. Images of nations and international public relations. Mahwah/New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Lipman, W. 1922. Public opinion. New York: Harcourt Brace.

Lundby, K. (ed.). 2009. Mediatization: concept, change, consequences. New York: Peter Lang.

Lundby, K. (ed.). 2014. Mediatization of communication. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter.

Panis, K., and H. Van den Bulck. 2014. “In the footsteps of Bob and Angelina: celebrities’ diverse societal engagement and its ability to attract media coverage”. Communications. The European Journal of Communication Research 39(1). 23-42.

Pluta, E. 2001. Public relations – moda czy konieczność? Teoria i praktyka. Warszawa: Twigger.

Puppel, S. 2012. “The human communication orders and the principle of natural language sustainability“. Oikeios Logos 9. 1–14.

Puppel, S. 2016. “Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii wizerunku w komunikacji człowieka”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 109-124.

Reiβ, K. and H.J. Vermeer. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.

Sampson, E. 1996. Jak tworzyć własny wizerunek. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Schill, T.A. 2012. “The visual image and the political image: a review of visual communication research in the field of political communication”. The Review of Communication 12(2). 118-142.

Shimp, T.A. 2010. Advertising promotion and other aspects of integrated marketing communications. Mason, OH: South Western, Cengage Learning.

Smith, P.R. and J. Taylor. 2004. Marketing communications: An integrated approach. London, Sterling/VA: Kogan Page Publishers.

Stróżyński, M. 2001. “Nauczyciel w oczach ucznia”. Edukacja i Dialog 2001/5. 54-60.

Szulczewska, H. 2014. “Tłumacz jak chirurg”. In: Jednym słowem. Blog o wielojęzyczności, uczeniu się i nauczaniu języków obcych. http://www.blogjednymslowem.pl/tlumacz-jak-chirurg/

Swetnam, L.A. 1992. “Media distortion of the teacher image”. Clearing House 66(1). 30-32.

Świder, G. 2002. „Wizerunek nauczyciela w wyobrażeniach uczniów szkół średnich w Polsce i w Holandii”. Edukacja 2002/2. 28-29.

Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uścińska, B. and J. Ciamciara. 2015. Komunikacja wizerunkowa w mediach. Wrocław: Astrum.

Vermeer, H.J. 1978. „Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie”. Lebende Sprachen 23(3). 99–102.

Wadensjö, C. 1998. Interpreting as interaction. London/New York: Longman.

Wheeler, M. 2013. Celebrity politics: Image and identity in contemporary political communications. Cambridge: Polity Press.

Wongphudee, P. 2016. Elements that influence celebrity image building in the entertainment sector of Thailand. RJSH 3(1). 59-72.

Worakijpokatorn, P. 1994. Public relations research. Bangkok: Prakaipruk Publishing.

Wójcik, K. 1997. Public relations od A do Z. Warszawa: Placet.

Wpływ błędów na wizerunek. 2017.

https://supertlumacz.pl/wplyw-bledow-na-wizerunek/