Trening kompetencji międzykulturowej na podstawie analizy podręcznika do nauki języka szwedzkiego dla uczniów na poziomie średniozaawansowanym Rivstart B1+ B2

Main Article Content

Kamil Iwaniak

Abstrakt

The aim of the article is to reflect upon the conveying of cultural content in the foreign language classroom that contributes to the development of intercultural competence. It has been attempted to systematize the multitude of aspects which characterizes the use of cultural studies in language classes. It has been done by drawing attention to reasons for taking into consideration this sort of knowledge while preparing the lessons and teaching methods that are in favour of an insightful contact with a cultural content. Attention has been primarily drawn to the coursebook Rivstart B1 +B2 that is intended for intermediate students of Swedish language. The coursebook has been subjected to a comprehensive analysis with regard to the cultural learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Iwaniak, K. (2021). Trening kompetencji międzykulturowej na podstawie analizy podręcznika do nauki języka szwedzkiego dla uczniów na poziomie średniozaawansowanym Rivstart B1+ B2. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 21, 93-108. https://doi.org/10.14746/snp.2021.21.03
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Kamil Iwaniak, Uniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Kamil Iwaniak – magister, germanista, językoznawca, doktorant (opiekun naukowy: prof. UŚ. dr hab. Iwona Wowro).

Referencje

 1. Czerwonka, M. 2015. „Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede”. W zbiorze: Ostaszewski, J. (red.) O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego. Warszawa: SGH. 281-292.
 2. Everett, D.L. 2019. Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości. Warszawa: Prószyński i S-ka
 3. Jaroszewska, A. 2015. „Kształtowanie kompetencji międzykulturowej – druga strona ,,medalu” na przykładzie polskiego systemu edukacji”. Języki obce w szkole 4. 59–69.
 4. Kozieł, R. 2013. „Rozwijanie sprawności mówienia na podstawie wybranych ćwiczeń z zakresu treningu interkulturowego”. W zbiorze: Pawlak, M. (red.) Mówienie w językach obcych – skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie. Poznań-Kalisz-Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM. 29- 145.
 5. Kuras, L. 2007. „Kultury i organizacje”. Media, Kultura, Społeczeństwo 1.2. 149- 155.
 6. Meijer, D. i E.M. Jenkins. 1998. „Landeskundliche Inhalte – Die Qual der Wahl. Kriterienkatalog zur Beurteilung von Lehrwerken”. Fremdsprache Deutsch 1. 18- 26.
 7. Munoz, C.C. i J. Luckmann. 2005. Transcultural Communication in Nursing. New York: Cengage Learning.
 8. Piotrowska, A. 2017. „Studenci obcokrajowcy na zajęciach językowych – wyzwania i propozycje zadań rozwijających kompetencję interkulturową”. W zbiorze: Jedynak, M. (red.) Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych. Nowe doświadczenia i wyzwania. Wrocław: Beta Druk. 80- 88.
 9. Siek-Piskozub, T. 2016. „Kompetencja międzykulturowa- koncepcje i wyzwania”. Neofilolog 46.2. 137-152.
 10. Sujecka-Zając, J. 2012. „Nauczyciel mediatorem”. Języki Obce w Szkole 1. 14-21.
 11. Szczurek-Boruta, A. 2013. „Nauczyciele i kształtowanie kompetencji międzykulturowej uczniów”. Pogranicze, Studia Społeczne XXI. 155- 169.
 12. Wilczyńska, W. 2005. „Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej? W zbiorze: Mackiewicz, M. (red.) Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa Poznaniu. 15–27.
 13. Zawadzka, E. 2000. „Glottodydaktyczne aspekty interkulturowości”. W zbiorze: Krzeszowski, T, Lukszyn, J. i T. Namowicz (red.). Problemy komunikacji międzykulturowej: lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Graf-Punkt. 451-465.
 14. Zawadzka, E. 2004. Nauczyciel języków obcych w dobie przemian. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 15. Żydek-Bednarczuk, U. 2010. „Kompetencja interkulturowa w dydaktyce nauczania języka polskiego jako obcego. W zbiorze: Achtelik, A., Kita, M. i J. Tambor (red.). Sztuka i rzemiosło 2. Nauczyć Polski i polskiego. Katowice: Wydawnictwo Gnome. 179-190.
 16. Żydek-Bednarczuk, U. 2015. Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 17. Literatura podmiotu:
 18. Scherrer, P. L. i K. Lindelmalm. 2015. Rivstart B1+ B2 Textbok. Stockholm: Natur& Kultur.