Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: «Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości»”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 27 października 2016 r.
PDF

Jak cytować

Jakubowska, I. (2019). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: «Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości»”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 27 października 2016 r. Studia Prawa Publicznego, (1(17), 153–155. https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.11

Abstrakt

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: «Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości»”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 27 października 2016 r.

https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.11
PDF