Nr 1(17) (2017)

Artykuły

Jerzy Korczak
9-24
Stan kadr administracji publicznej z perspektywy ogólnokrajowej i regionalnej
https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.1
Krystyna Wojtczak
25-61
Habilitacje w Polsce Ludowej. Część 1. Warunki i przebieg habilitacji w prawie szkół wyższych
https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.2
Anna Trela
63-81
Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży gospodarstwa rolnego jako forma pomocy de minimis w rolnictwie
https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.3
Maciej Kochanowski
83-100
Rozważania na temat represyjnych i prewencyjnych elementów odpowiedzialności odszkodowawczej na przykładzie instytucji odszkodowania karnego (punitive damages) w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego
https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.4
Marcin Trupkiewicz
101-121
Postępowania prekwalifi kacyjne jako pierwszy etap udziału w aukcjach OZE
https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.5
Jakub Wojas
123-141
Unia polsko-rosyjska z 1815 r. na tle unii lubelskiej i projektów unii Rzeczypospolitej i Rosji z XVI i XVII w.
https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.6

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jankowska
143-147
Hanna M. Frąckowiak, Proceedings before the Regional Commission for Evaluation of Medical Events, series: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 460, ISBN 978-83-255-8375-0. (by Paulina Jankowska)
https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.7

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Agnieszka Narożniak
147-149
Christiaan Timmermans, Rozwój prawa administracyjnego w Europie: naturalna konwergencja czy narzucona jednolitość – kilka konkluzji
https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.8
Lucyna Staniszewska
149-150
Kateřina Frumarová, Nieważność i inne wady decyzji administracyjnych w Republice Czeskiej
https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.9
Lucyna Staniszewska
150-151
Rezarta Mataj, Odszkodowanie za szkody pozaumowne wyrządzone przez organy administracyjne w Albanii
https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.10

Sprawozdania i Informacje

Izabela Jakubowska
153-155
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: «Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości»”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 27 października 2016 r.
https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.11