Christiaan Timmermans, Rozwój prawa administracyjnego w Europie: naturalna konwergencja czy narzucona jednolitość – kilka konkluzji
PDF

Jak cytować

Narożniak, A. (2019). Christiaan Timmermans, Rozwój prawa administracyjnego w Europie: naturalna konwergencja czy narzucona jednolitość – kilka konkluzji. Studia Prawa Publicznego, (1(17), 147–149. https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.8

Abstrakt

Christiaan Timmermans, Developing Administrative Law in Europe: Natural Convergence or Imposed Uniformity – Some Concluding Observations, “Review of European Administrative Law” 2014, vol. 7, iss. 2 (by Agnieszka Narożniak)

https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.8
PDF