Rezarta Mataj, Odszkodowanie za szkody pozaumowne wyrządzone przez organy administracyjne w Albanii

Main Article Content

Lucyna Staniszewska

Abstrakt

Rezarta Mataj, The Compensation of Non-contractual Damages Caused by Administrative Bodies in Albania, “Acta Universitatis Danubius. Juridica” 2016, vol. 12, no. 2 (by Lucyna Staniszewska)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Staniszewska, L. (2019). Rezarta Mataj, Odszkodowanie za szkody pozaumowne wyrządzone przez organy administracyjne w Albanii. Studia Prawa Publicznego, (1(17), 150-151. https://doi.org/10.14746/spp.2017.1.17.10
Dział
Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych