Stypendium rektora dla najlepszych studentów w sytuacji kontynuowania nauki po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Próba wykładni zagadnień spornych

Main Article Content

Jakub Kruczek
Kamil Kłopocki

Abstrakt

Stypendium rektora dla najlepszych studentów w sytuacji kontynuowania nauki po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Próba wykładni zagadnień spornych

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kruczek, J., & Kłopocki, K. (2019). Stypendium rektora dla najlepszych studentów w sytuacji kontynuowania nauki po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Próba wykładni zagadnień spornych. Studia Prawa Publicznego, (4(20), 203–216. https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.8
Dział
Komentarze, opinie, polemiki