Stypendium rektora dla najlepszych studentów w sytuacji kontynuowania nauki po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Próba wykładni zagadnień spornych
PDF

Jak cytować

Kruczek, J., & Kłopocki, K. (2019). Stypendium rektora dla najlepszych studentów w sytuacji kontynuowania nauki po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Próba wykładni zagadnień spornych. Studia Prawa Publicznego, (4(20), 203–216. https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.8

Abstrakt

Stypendium rektora dla najlepszych studentów w sytuacji kontynuowania nauki po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Próba wykładni zagadnień spornych

https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.8
PDF