Nr 4(20) (2017)

Artykuły

Magdalena Fedorowicz
9-30
Postanowienia Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego a zapobieganie kryzysom bankowości hipotecznej
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.1
Paweł Borecki
33–52
Znamiona państwa wyznaniowego. Uwagi na kanwie dorobku współczesnego konstytucjonalizmu
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.2
Krystyna Wojtczak
55–94
Tytuł profesora w Polsce w latach 1920–1990. Część 1. Warunki przyznawania tytułu profesora w prawie szkół wyższych
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.3
Agnieszka Grzejdziak-Przybyłowicz
95-126
Prawo do nauki. Prawa dziecka-ucznia
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.4
Agnieszka Narożniak
129-164
Karta Polaka w systemie instytucjonalnym prawa o cudzoziemcach
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.5
Paweł Śmiałek
165–184
Powództwo przeciw dyskryminacji w Ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.6

Komentarze, opinie, polemiki

Krystyna Wojtczak
187–201
W sprawie tytułu profesora w projektach założeń Prawa szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0)
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.7
Jakub Kruczek, Kamil Kłopocki
203–216
Stypendium rektora dla najlepszych studentów w sytuacji kontynuowania nauki po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Próba wykładni zagadnień spornych
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.8

Z orzecznictwa

Anna Trela, Maria Grzymisławska-Cybulska
217–228
Uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2016 r. (sygn. IV SA/Po 495/16)
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.9

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jankowska
229-232
Marcin Princ, Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016 (opr. Paulina Jankowska)
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.10

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Agnieszka Narożniak
232-233
Bernardette Ludwig, „Strząsnąć uchodźczy pył ze swych stóp”. Korzyści i obciążenia związane ze statusem i etykietą uchodźcy
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.11
Agnieszka Narożniak
234-236
Francesca Strumia, Obywatelstwo europejskie i imigracja do UE: demoikratyczny most pomiędzy prawem obywateli państw trzecich do przynależności i prawem państw członkowskich do wyłączania
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.12

Sprawozdania i Informacje

Lucyna Staniszewska, Maria Jędrzejczak
237-242
Sprawozdanie z przebiegu uroczystości Jubileuszu 70. urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku w dniu 27 października 2017 r. (opr. Lucyna Staniszewska, Maria Jędrzejczak)
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.13
Agnieszka Narożniak
241-243
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa”, Poznań, 20–21 kwietnia 2017 r. (opr. Agnieszka Narożniak)
https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.14
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.14