Francesca Strumia, Obywatelstwo europejskie i imigracja do UE: demoikratyczny most pomiędzy prawem obywateli państw trzecich do przynależności i prawem państw członkowskich do wyłączania
PDF

Jak cytować

Narożniak, A. (2019). Francesca Strumia, Obywatelstwo europejskie i imigracja do UE: demoikratyczny most pomiędzy prawem obywateli państw trzecich do przynależności i prawem państw członkowskich do wyłączania. Studia Prawa Publicznego, (4(20), 234–236. https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.12

Abstrakt

Francesca Strumia, European Citizenship and EU Immigration: A Demoi-cratic bridge between the Third Country Nationals’ Right to Belong and the Member States’ Power to Exclude (Obywatelstwo europejskie i imigracja do UE: demoikratyczny most pomiędzy prawem obywateli państw trzecich do przynależności i prawem państw członkowskich do wyłączania), „European Law Journal” 2016, vol. 22, iss. 4 (opr. Agnieszka Narożniak)

https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.12
PDF