Uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2016 r. (sygn. IV SA/Po 495/16)
PDF

Jak cytować

Trela, A., & Grzymisławska-Cybulska, M. (2019). Uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2016 r. (sygn. IV SA/Po 495/16). Studia Prawa Publicznego, (4(20), 217–228. https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.9

Abstrakt

Uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2016 r. (sygn. IV SA/Po 495/16)

https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.9
PDF