Bernardette Ludwig, „Strząsnąć uchodźczy pył ze swych stóp”. Korzyści i obciążenia związane ze statusem i etykietą uchodźcy

Main Article Content

Agnieszka Narożniak

Abstrakt

Bernardette Ludwig, „Wiping the Refugee Dust from My Feet”: Advantages and Burdens of Refugee Status and the Refugee Label („Strząsnąć uchodźczy pył ze swych stóp”. Korzyści i obciążenia związane ze statusem i etykietą uchodźcy), „International Migration”2016, vol. 54, iss. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Narożniak, A. (2019). Bernardette Ludwig, „Strząsnąć uchodźczy pył ze swych stóp”. Korzyści i obciążenia związane ze statusem i etykietą uchodźcy. Studia Prawa Publicznego, (4(20), 232-233. https://doi.org/10.14746/spp.2017.4.20.11
Dział
Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych