Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, seria Ustawy w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2016 (opr. Paulina Jankowska)
PDF

Jak cytować

Jankowska, P. (2019). Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, seria Ustawy w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2016 (opr. Paulina Jankowska). Studia Prawa Publicznego, (2(14), 183–185. https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.8

Abstrakt

Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, seria Ustawy w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2016 (opr. Paulina Jankowska)

https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.8
PDF