Nr 2(14) (2016)

Artykuły

Tomasz Nieborak
9-29
Reform of the budget of the European Union as a process of strengthening the European identity. Are Europeans ready for it?
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.1
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.1
Aleksandra Wiktorowska
31-47
Istota i znaczenie (funkcje) zasad postępowania sądowoadministracyjnego
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.2
Krystyna Wojtczak
49-91
O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 2. Organizacja aspirantury naukowej i studiów doktoranckich
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.3
Jędrzej Bujny, Mikołaj Maśliński
93-119
Społeczne budownictwo czynszowe jako usługa w ogólnym interesie gospodarczym
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.4
Piotr Kożuch
121-145
Najnowsze zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.5
Konrad Różowicz
147-167
Charakter prawny wyroków wydawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.6

Z orzecznictwa

Konrad Różowicz
169–182
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. IV CSK 115/14
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.7

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jankowska
183-185
Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, seria Ustawy w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2016 (opr. Paulina Jankowska)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.8

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Agnieszka Narożniak
185-186
Abdulquawi Yusuf, Diversity of Legal Traditions and International Law: Keynote Address (Różnorodność tradycji prawnych a prawo międzynarodowe: mowa otwierająca), „Cambridge Journal of International and Comparative Law” 2013, vol. 2, no. 4 (opr. Agnieszka Narożniak)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.9
Lucyna Staniszewska
186-187
Christopher Alexander Thomas, “Globalising sovereignty”? Pettit's neo-republicanism, international law, and international institutions (“Globalna suwereność”? O małym neo-republikanizmie, prawie międzynarodowym i instytucjach międzynarodowych), „The Cambridge Law Journal” 2015, vol. 74, iss. 3 (opr. Lucyna Staniszewska)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.10
Lucyna Staniszewska
187-188
Rosemary Byrne, The Protection Paradox: Why Hasn’t the Arrival of New Media Transformed Refugee Status Determination? (Paradoks ochrony: Dlaczego wraz z pojawieniem się nowoczesnych mediów nie uległ zmianie status uchodźcy?), „International Journal of Refugee Law” 2015, vol. 27, iss. 4 (opr. Lucyna Staniszewska)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.11
Agnieszka Narożniak
188-190
Alysia Blackham, Tackling Age Discrimination against Older Workers: A Comparative Analysis of Laws in the United Kingdom and Finland (Radzenie sobie z dyskryminacją ze względu na wiek wobec starszych pracowników: analiza prawnoporównawcza regulacji w Wielkiej Brytanii i Finlandii), „Cambridge Journal of International and Comparative Law” 2015, vol. 4, no. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.12

Sprawozdania i Informacje

Michał Urbańczyk
191-193
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, Poznań, 10 march 2016 r. (opr. Michał Urbańczyk)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.13