Nr 2(14) (2016)

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Agnieszka Narożniak
185-186
Abdulquawi Yusuf, Diversity of Legal Traditions and International Law: Keynote Address (Różnorodność tradycji prawnych a prawo międzynarodowe: mowa otwierająca), „Cambridge Journal of International and Comparative Law” 2013, vol. 2, no. 4 (opr. Agnieszka Narożniak)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.9
PDF
Lucyna Staniszewska
186-187
Christopher Alexander Thomas, “Globalising sovereignty”? Pettit's neo-republicanism, international law, and international institutions (“Globalna suwereność”? O małym neo-republikanizmie, prawie międzynarodowym i instytucjach międzynarodowych), „The Cambridge Law Journal” 2015, vol. 74, iss. 3 (opr. Lucyna Staniszewska)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.10
PDF
Lucyna Staniszewska
187-188
Rosemary Byrne, The Protection Paradox: Why Hasn’t the Arrival of New Media Transformed Refugee Status Determination? (Paradoks ochrony: Dlaczego wraz z pojawieniem się nowoczesnych mediów nie uległ zmianie status uchodźcy?), „International Journal of Refugee Law” 2015, vol. 27, iss. 4 (opr. Lucyna Staniszewska)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.11
PDF
Agnieszka Narożniak
188-190
Alysia Blackham, Tackling Age Discrimination against Older Workers: A Comparative Analysis of Laws in the United Kingdom and Finland (Radzenie sobie z dyskryminacją ze względu na wiek wobec starszych pracowników: analiza prawnoporównawcza regulacji w Wielkiej Brytanii i Finlandii), „Cambridge Journal of International and Comparative Law” 2015, vol. 4, no. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.12
PDF