Abdulquawi Yusuf, Diversity of Legal Traditions and International Law: Keynote Address (Różnorodność tradycji prawnych a prawo międzynarodowe: mowa otwierająca), „Cambridge Journal of International and Comparative Law” 2013, vol. 2, no. 4 (opr. Agnieszka Narożniak)
PDF

Jak cytować

Narożniak, A. (2019). Abdulquawi Yusuf, Diversity of Legal Traditions and International Law: Keynote Address (Różnorodność tradycji prawnych a prawo międzynarodowe: mowa otwierająca), „Cambridge Journal of International and Comparative Law” 2013, vol. 2, no. 4 (opr. Agnieszka Narożniak). Studia Prawa Publicznego, (2(14), 185–186. https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.9

Abstrakt

Abdulquawi Yusuf, Diversity of Legal Traditions and International Law: Keynote Address (Różnorodność tradycji prawnych a prawo międzynarodowe: mowa otwierająca), „Cambridge Journal of International and Comparative Law” 2013, vol. 2, no. 4 (opr. Agnieszka Narożniak)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.9
PDF