Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawno-administracyjne i finansowe aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wobec aktualnych problemów migracyjnych”, Stężnica k. Baligrodu, 28–29 lutego 2016 r. (opr. Michał Ura, Wojciech Zając)

Main Article Content

Michał Ura
Wojciech Zając

Abstrakt

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawno-administracyjne i finansowe aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wobec aktualnych problemów migracyjnych”, Stężnica k. Baligrodu, 28–29 lutego 2016 r. (opr. Michał Ura, Wojciech Zając)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ura, M., & Zając, W. (2019). Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawno-administracyjne i finansowe aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wobec aktualnych problemów migracyjnych”, Stężnica k. Baligrodu, 28–29 lutego 2016 r. (opr. Michał Ura, Wojciech Zając). Studia Prawa Publicznego, (4(16), 213-216. https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.13
Dział
Sprawozdania i Informacje