Nr 4(16) (2016)

Artykuły

Viktoriya Serzhanova
13–32
Obowiązująca Konstytucja Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej z 1995 r.
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.1
Krystyna Wojtczak
33–57
W kwestii wyższego stopnia naukowego doktora w Polsce Ludowej
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.2
Sławomir Pawłowski
59–82
Determinanty prawne ustalania wielkości obszaru objętego decyzją o warunkach zabudowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.3
Liubou Krasnitskaya
85-107
The international dimension of the human right to education and its reflection in the constitutional provisions
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.4
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.4
Weronika Kundera
109-142
Mniejszości narodowe w Polsce – zarys historyczno-prawny
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.5
Paweł Malec-Lewandowski
143-169
Wykluczenie posła z posiedzenia Sejmu (art. 175 ust. 5 Regulaminu Sejmu) w świetle prac Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.6

Komentarze, opinie, polemiki

Teresa Rabska
171–186
Refleksje nad ustrojem – państwo obywatelskie czy partyjne?
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.7

Z orzecznictwa

Konrad Różowicz
187–199
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. III CZP 111/15
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.8

Recenzje

Krystyna Wojtczak
201-205
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. E. Ury, S. Pieprznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 185
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.9

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jankowska
207-209
Maciej Dercz, Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej, seria Monografie LEX, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016 (opr. Paulina Jankowska)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.10

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Konrad Różowicz
210-211
Zornitsa Kutlina-Dimitrova, Csilla Lakatos, Determinants of Direct Cross-border Public Procurement in EU Member States (Determinanty bezpośrednich transgranicznych zamówień publicznych w państwach członkowskich UE), „Review of World Economics” 2016, vol. 152, iss. 3 (opr. Konrad Różowicz)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.11
Konrad Różowicz
211-212
Bélgica Pacheco-Blanco, Maria Jose Bastante-Ceca, Green Public Procurement as an Initiative for Sustainable Consumption. An Exploratory Study of Spanish Public Universities (Zielone zamówienia publiczne jako inicjatywa na rzecz zrównoważonej konsumpcji. Badania rozpoznawcze przeprowadzone w hiszpańskich uniwersytetach publicznych), „Journal of Cleaner Production” 2016, vol. 133 (opr. Konrad Różowicz)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.12

Sprawozdania i Informacje

Michał Ura, Wojciech Zając
213-216
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawno-administracyjne i finansowe aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wobec aktualnych problemów migracyjnych”, Stężnica k. Baligrodu, 28–29 lutego 2016 r. (opr. Michał Ura, Wojciech Zając)
https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.13