Thomas Elston, Ruth Dixon, Wpływ wspólnych centrów usług wykonywanych przez administrację na intensywność administracyjną w angielskim, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2019, iss. 2

Main Article Content

Lucyna Staniszewska

Abstrakt

Lucyna Staniszewska: Thomas Elston, Ruth Dixon, Wpływ wspólnych centrów usług wykonywanych przez administrację na intensywność administracyjną w angielskim samorządzie lokalnym: ocena wydłużona, „Journal of Public Administration Research and Theory” 2019, iss. 2, s. 1–45, DOI:10.13140/RG.2.2.18018.43209

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Staniszewska, L. (2019). Thomas Elston, Ruth Dixon, Wpływ wspólnych centrów usług wykonywanych przez administrację na intensywność administracyjną w angielskim, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2019, iss. 2. Studia Prawa Publicznego, (3(27), 180-181. https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.10
Dział
Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych
Biogram autora

Lucyna Staniszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lucyna Staniszewska, dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: lucynast@amu.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-3457-0901