Nr 3(27) (2019)

Artykuły

Aleksandra Szadok-Bratuń, Marek Bratuń
9-27
Z rodowodu klasycznego prawa naturalnego
https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.1
Krystyna Wojtczak
29-72
Habilitacja jako warunek awansu naukowego w Polsce w latach 1990–2018
https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.2
Ucha Zakashvili
73-92
Szczególne uwarunkowania prawne rozbiórki budynków i bu-dowli wybudowanych bez pozwolenia na działce państwowej objętej ograniczeniem zabudowy
https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.3
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.3
Paweł Sancewicz
93-116
Swoboda wyboru prywatnoprawnej formy działania administracji gospodarczej w polskiej i niemieckiej doktrynie prawa publicznego
https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.4
Maciej Kruś
117-138
Umowa urbanistyczna jako przykład umowy administracyjnej na tle polskiego i europejskiego porządku prawnego
https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.5
Lucyna Staniszewska
139-157
Zagadnienia konstrukcyjne umów publicznoprawnych
https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.6

Komentarze, opinie, polemiki

Piotr Szulc
159-168
Ewentualna nieważność decyzji organu administracji publicznej w wyniku skazania osoby pełniącej określoną funkcję
https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.7
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.7

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jankowska
169-178
Piotr Stępniak, Prawo do świadczeń zdrowotnych w warunkach izolacji penitencjarnej, serie Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019
https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.8

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Lucyna Staniszewska
178-179
Ryan Nunn, Gabriel Scheffler, Reglamentowanie zawodowe i ograniczenia teorii wyboru zawodu, „Administrative Law Review” 2019, vol. 4, iss. 2, s. 21–41, ISSN 0001-8368
https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.9
Lucyna Staniszewska
180-181
Thomas Elston, Ruth Dixon, Wpływ wspólnych centrów usług wykonywanych przez administrację na intensywność administracyjną w angielskim, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2019, iss. 2
https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.10

Sprawozdania i Informacje

Remigiusz Chęciński
183-190
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od Akademii Lubrańskiego do Ustawy 2.0 – nauka i szkolnictwo wyższe w polskich systemach prawnych”, Poznań, 3–4 czerwca 2019 r.
https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.11