In dubio contra libertatem? O nowelizacji przepisów dotyczących pobytu studentów zagranicznych
PDF

Słowa kluczowe

in dubio pro libertate
foreign students
Act on Foreigners

Jak cytować

Narożniak, A. (2019). In dubio contra libertatem? O nowelizacji przepisów dotyczących pobytu studentów zagranicznych. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 149–163. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.7

Abstrakt

The subject of the paper is the amendment to the Act on Foreigners made in connec­tion with the implementation of Directive (EU) 2016/80. The considerations focus on the provisions according to which a foreigner is refused a visa or a temporary residence permit for the purpose of studying, when there are ‘justified doubts as to the credibility of their statements on the purpose of their stay in the territory of the Republic of Poland, due to evidence or objective circumstances available to the authority, indicating that the purpose of the foreigner’s stay could be different from the declared one.’ The key question is whether the authorities facing some doubts in cases of entry and stay of foreign students should opt for more restrictive solutions and take the opposite direction to the one determined by the formula in dubio pro libertate. The study presents general factual and legal circumstances of the amendment introduced, followed by an attempt to interpret it under substantive law and an analysis of its procedural aspects. The conclusion is that there are no grounds for introducing the principle in dubio contra libertatem in respect of foreign students’ entry and stay. Such understanding of the regulation in question would raise objections as to its compliance with the provisions of Directive 2016/80, which would require the refusal of the right of residence to be based on the evidence estab­lished and facts found, with its primary purpose being to facilitate the undertaking of studies by third-country nationals.

https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.7
PDF

Bibliografia

Bielakowski C., Grabek A., Wiza kupiona za czesne, „Tygodnik Wprost” 2015, nr 43(1702).

Folak Ł., Zasada ‘in dubio pro libertate’ w prawie administracyjnym i orzecznictwie sądów administracyjnych, „Internetowy Przegląd Prawniczy”, TBSP UJ 2017/4, passim.

Frankiewicz E., Gwarancje procesowe strony w postępowaniu przed konsulem, Częstochowa 2003, passim.

Postępowanie administracyjne, pod red. T. Wosia, Warszawa 2015.

Main I., Sydow K., Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, pod red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań 2015.

Majewska A., Zakres obowiązywania zasad ogólnych postępowania administracyjnego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. 25, nr 4.

Narożniak A., Princ M., Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej – uwagi na tle wybranych regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców, w: Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, pod red. D. Pudzianowskiej, Warszawa 2016.