Nr 4(28) (2019)

Artykuły

Sławomir Zwolak
9-26
Granice władztwa planistycznego przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.1
Agnieszka Ciesielska
27-51
Kompetencja sądu administracyjnego do uznania w wyroku uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.2
Danuta Biniasz-Celka
53-78
Cywilnoprawne aspekty umów zawieranych pomiędzy organem administracji publicznej a organizacją pozarządową w celu realizacji zadań publicznych
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.3
Aleksandra Pyka
79-101
Przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych. Aspekty prawne
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.4
Joanna Wojciechowicz
103-123
Tryb postępowania przed organem rentowym w sprawach świadczeń z tytułu wypadku przy pracy
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.5
Paweł Ochmann
125-147
Prawne implikacje wybranych elementów terminu „wojna hybrydowa”
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.6

Komentarze, opinie, polemiki

Agnieszka Narożniak
149-163
In dubio contra libertatem? O nowelizacji przepisów dotyczących pobytu studentów zagranicznych
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.7

Z orzecznictwa

Sławomir Zwolak
165-177
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. II OSK 1697/16
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.8

Recenzje

Andrzej Bisztyga
179-182
Renata Kusiak-Winter, Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności zperspektywy determinantów prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, ss. 313, ISBN 978-83-66066-38-0
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.9

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jankowska
183-192
Joanna Wiszniewska, Zakaz reklamy aptek iich działalności, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 292, ISBN 978-83-8158-229-2
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.10

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Konrad Różowicz
192-194
Willem Janssen, Pływanie pod prąd. Harmonizacja samoorganizacji podmiotów publicznych poprzez artykuł 12 dyrektywy 2014/24/UE, „European Procurement
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.11
Konrad Różowicz
194-195
Albert Sanchez-Graells, Prześwietlanie w poszukiwaniu zmów przetargowych w zamówieniach publicznych, „Journal of European Competition Law & Practice” 2019, vol. 10
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.12

Sprawozdania i Informacje

Joanna Mucha, Paulina Tomaszewska
197-204
Sprawozdanie z VI Salonu Mediacji oraz III ADR Study Space, Poznań, 13–14 maja 2019 r.
https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.13