Willem Janssen, Pływanie pod prąd. Harmonizacja samoorganizacji podmiotów publicznych poprzez artykuł 12 dyrektywy 2014/24/UE, „European Procurement
PDF

Jak cytować

Różowicz, . K. (2019). Willem Janssen, Pływanie pod prąd. Harmonizacja samoorganizacji podmiotów publicznych poprzez artykuł 12 dyrektywy 2014/24/UE, „European Procurement. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 192–194. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.11

Abstrakt

Willem Janssen, Swimming Against the Tide: The Harmonisation of Self-organisation through Article 12 Directive 2014/24/EU(Pływanie pod prąd. Harmonizacja samoorganizacji podmiotów publicznych poprzez artykuł 12 dyrektywy 2014/24/UE), „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2019, vol. 14, no. 3, s. 145–155, DOI: https://doi.org/10.21552/epppl/2019/3/4

https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.11
PDF