Willem Janssen, Pływanie pod prąd. Harmonizacja samoorganizacji podmiotów publicznych poprzez artykuł 12 dyrektywy 2014/24/UE, „European Procurement

Main Article Content

Konrad Różowicz

Abstrakt

Willem Janssen, Swimming Against the Tide: The Harmonisation of Self-organisation through Article 12 Directive 2014/24/EU(Pływanie pod prąd. Harmonizacja samoorganizacji podmiotów publicznych poprzez artykuł 12 dyrektywy 2014/24/UE), „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2019, vol. 14, no. 3, s. 145–155, DOI: https://doi.org/10.21552/epppl/2019/3/4

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Różowicz, K. (2019). Willem Janssen, Pływanie pod prąd. Harmonizacja samoorganizacji podmiotów publicznych poprzez artykuł 12 dyrektywy 2014/24/UE, „European Procurement. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 192-194. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.11
Dział
Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych
Biogram autora

Konrad Różowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konrad Różowicz, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: kr25863@amu.edu.pl, https:///orcid.org/0000-0001-5885-4859