Renata Kusiak-Winter, Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności zperspektywy determinantów prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, ss. 313, ISBN 978-83-66066-38-0

Main Article Content

Andrzej Bisztyga

Abstrakt

Recenzja. Renata Kusiak-Winter, Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności zperspektywy determinantów prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, ss. 313, ISBN 978-83-66066-38-0

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bisztyga, A. (2019). Renata Kusiak-Winter, Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności zperspektywy determinantów prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, ss. 313, ISBN 978-83-66066-38-0. Studia Prawa Publicznego, (4(28), 179-182. https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.9
Dział
Recenzje
Biogram autora

Andrzej Bisztyga, Uniwersytet Zielonogórski

Andrzej Bisztyga, prof. UZ dr hab., Uniwersytet Zielonogórski, e-mail: A.Bisztyga@wpa.uz.zgora.pl, https://orcid.org/0000-0002-6579-9656