Geraint Ellis, W kierunku zrozumienia uprawnień podmiotów trzecich w planowaniu przestrzennym, , “Environment and Planning A: Economy and Space”2004, vol. 36 (opr. Piotr Szulc)
PDF (English)

Jak cytować

Szulc, P. . (2020). Geraint Ellis, W kierunku zrozumienia uprawnień podmiotów trzecich w planowaniu przestrzennym, , “Environment and Planning A: Economy and Space”2004, vol. 36 (opr. Piotr Szulc). Studia Prawa Publicznego, (2 (30), 214–215. https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.10

Abstrakt

Geraint Ellis, Discourses of Objection: Towards an Understanding of Third-party Rights in Planning (W kierunku zrozumienia uprawnień podmiotów trzecich w planowaniu przestrzennym), „Environment and Planning A: Economy and Space” 2004, vol. 36 (opr. Piotr Szulc)

https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.10
PDF (English)