Nr 2 (30) (2020)
Pełny numer
PDF 2 (30) 2020

Artykuły

Krystyna Wojtczak
9-47
Tytuł profesora w pierwszych latach przemian ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej
https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.1
Sławomir Pawłowski
49-67
Lex deweloper – analiza porównawcza projektu pierwotnego specustawy mieszkaniowej z ostatecznie uchwaloną ustawą
https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.2
Magdalena Jaś-Nowopolska, Daniel Mengeler
69-88
The Federal Constitutional Court Decisions: „The Right to be Forgotten I” and „The Right to be Forgotten II” – The Expectation of Increased Cooperation with the Concurrent Need to Maintain Independence
https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.3
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.3
Markéta Bednářová, Eva Lásková
89-106
Long-Term Residence Permit in the Czech Republic, Slovak Republic and the Republic of Poland
https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.4
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.4
Waldemar Walczak
107-160
Instrumentalne wykorzystywanie władzy sędziowskiej po wyroku TSUE – wieloaspektowa analiza legalnej korupcji
https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.5
Aleksandra Pyka
161-180
Ocena skutków dla ochrony danych
https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.6

Komentarze, opinie, polemiki

Danuta Biniasz-Celka
181-201
Rola Towarzystwa Budownictwa Społecznego w zaspokajaniu lokalnych potrzeb mieszkaniowych
https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.7

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jachimowicz-Jankowska
203-213
Mariusz Mamczarek, Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów, pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, seria Komentarze & Linia orzecznicza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)
https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.8

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd zagranicznych opracowań naukowych

Piotr Szulc
213-214
Peter N. Salib, The Law of Banksy: Who Owns Street Art? (Prawo Banksy’ego: Kto jest właścicielem street artu?), „University of Chicago Law Review” 2016, vol. 83, no. 4 (opr. Piotr Szulc)
https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.9
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.9
Piotr Szulc
214-215
Geraint Ellis, W kierunku zrozumienia uprawnień podmiotów trzecich w planowaniu przestrzennym, , “Environment and Planning A: Economy and Space”2004, vol. 36 (opr. Piotr Szulc)
https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.10
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.10

Sprawozdania i Informacje

Karolina Rokicka-Murszewska, Tomasz Kuczyński
217-220
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego „Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego”, Toruń, 12 grudnia 2019 r. (opr. Karolina Rokicka-Murszewska, Tomasz Kuczyński)
https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.11