Raport o stanie gminy i debata nad nim w świetle niemieckiej koncepcji demokracji kooperacyjnej

Main Article Content

Danuta Biniasz-Celka

Abstrakt

Under the Act of 11th January 2018 amending certain acts in order to increase the participation of citizens in the process of selecting, functioning and controlling certain public authorities, the legislator has amended the provisions of all three constitutional acts, i.e. on local community self-government, district self-government and voivodeship self-government. The amendments concern, inter alia, the introduction of a mandatory institution, which is the report on the condition of the local community. Although the institution of the report refers to all levels of local self-government, this study concerns the local community, i.e. the self-government which is closest to its inhabitants, and which deals with the greatest number of issues affecting the quality of their life. The report on the condition of the local community is a form of presenting the issues listed in Article 28 aa section 2 of the Act on the Local Community Self-government, i.e. “the report shall include the summary of the activities implemented by the local community administrator in the previous year, in particular the implementationof policies, programmes and strategies, resolutions of the local community council and the citizens’ budget”. In addition to the obligation of presenting the annual report on the condition of the local community, there is a need for a debate with the participation of both councillors and local residents. This debate certainly provides an opportunity for direct communication between executive authorities and society. Moreover, a constructive and meaningful debate boosts the effectiveness of the actions undertaken by the local community administrator, which as a result may contribute to positive changes in how the local community functions, i.e. an increase in the effectiveness of the economy and in citizens’ quality of life. Following the ideas of German solutions in responding to local issues, the study attempts to present the institution of the report as a concept of cooperative democracy. The current proliferation of local democracy and the accompanying mechanisms of the new institutions may lead to broadly understood improvements in the conditions of local self-government residents.


 


 


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biniasz-Celka, D. (2020). Raport o stanie gminy i debata nad nim w świetle niemieckiej koncepcji demokracji kooperacyjnej. Studia Prawa Publicznego, (3 (31), 99-117. https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Danuta Biniasz-Celka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Danuta Biniasz-Celka, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: dankacelka@onet.pl, https://orcid.org/0000-0001-6306-6152.

Bibliografia

 1. Baranowska-Zając W., Obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy jako instrumentu wzmocnienia pozycji rady gminy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 4, LEX nr 151349430.
 2. Bogumil J., Modernisierung lokaler Politik – Kommunale Entscheidungsprozesse im Spannungsfeld zwischen Parteienwettbewerb, Verhandlungswängen und Ökonomisierung, Baden-Baden 2001.
 3. Dolnicki B., Komentarz do art. 1, w: M. Augustyniak i in., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX nr 587293418.
 4. Fleszer D., Samorząd terytorialny jako wspólnota obywatelska, „Roczniki Administracji i Prawa” 2016, nr 16, Sosnowiec.
 5. Gabriel O.W., Die Bürgergemeinde als neues Leitbild der Kommunalpolitik – Anspruch und Wirklichkeit, w: Die regierbare Stadt, Hrsg. von W. Schuster, K. Murawski, Stuttgart 2002.
 6. Gajewski S., Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego, w: Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów, Warszawa 2018.
 7. Gilejko L., Towalski R., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Warszawa 2002.
 8. Iwanowski S., Prawne formy organizowania się społeczeństwa, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2.
 9. Kapuściński R., Lapidarum V, Warszawa 2002.
 10. Kotarski H., Kapitał społeczny mieszkańców województwa podkarpackiego jako element budowy wspólnoty obywatelskiej, w: Samorząd terytorialny – wspólnota polityczna czy obywatelska?, pod red. P. Romaniuka, C. Bugdalskiego, Bielsko-Biała 2013.
 11. Krawczyk R., Raport o stanie gminy, „Finanse Komunalne” 2019, nr 6, LEX nr 151351145.
 12. Kumpiałowska A., Good governance – omówienie koncepcji zarządzania publicznego, Legalis 2016.
 13. Matysz C., Komentarz do art. 28aa, w: B. Dolnicki i in., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2018, LEX nr 587759706
 14. Mirska A., Demokracja lokalna w Niemczech, w: I. Bokszczanin, A. Mirska, Demokracja lokalna w państwach Europy, Warszawa 2014.
 15. Olejniczak-Szałowska E., Członkostwo wspólnoty samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 5.
 16. Stępień B., Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Warszawa 2011.
 17. Szewc A., Komentarz do art. 1 u.s.g., w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz, Warszawa 2012, LEX nr 587335223.
 18. Wilk B., Rozdział III. Treść raportu o stanie JST, w: Raport o stanie JST, Warszawa 2020.
 19. Witalec W., Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego jako instrument oceny działalności jej organu wykonawczego, „Finanse Komunalne” 2019, nr 9, LEX nr 151354933