Nr 3 (31) (2020)

Artykuły

Tadeusz Jasudowicz
9-32
Podstawowe trendy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach podatkowych
https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.1
Paweł Borecki
33-52
Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny pedofilskie duchownego – wyrok na miarę precedensu. Uwagi w sprawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2020 r., sygn. II CSK 124/19
https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.2
Daniel Eryk Lach
53-72
Przetwarzanie i ochrona danych dotyczących zdrowia przez organizatora systemu opieki zdrowotnej
https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.3
Paweł Gacek
73-98
Obniżenie policjantowi nagrody rocznej w przypadku popełnienia przewinienia dyscyplinarnego stwierdzonego w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym
https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.4
Danuta Biniasz-Celka
99-117
Raport o stanie gminy i debata nad nim w świetle niemieckiej koncepcji demokracji kooperacyjnej
https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.5

Komentarze, opinie, polemiki

Bogusław Banaszak
119-135
Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymusza na ustawodawcy ustawową regulację struktury organizacyjnej i właściwości sądów powszechnych?
https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.6
Radosław Petrus
137-145
Reformatoryjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego pięć lat po reformie
https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.7

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jachimowicz-Jankowska
147-163
Piotr Szudejko, Rozwój biologii i medycyny w świetle demokratycznego państwa prawnego, Seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019
https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.8

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd zagranicznych opracowań naukowych

Karol Dąbrowski
164-165
Michal Říha, Dočasnost zákona jako hodnota chtěná a nechtěná (Temporalność prawa jako pożądana i niepożądana wartość), „Acta Universitatis Carolinae Iuridica” 2020, vol. 66, no. 1
https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.9
Karol Dąbrowski
165-166
Gabriela Göttelová, Koncese v českém správním právu (Koncesja w czeskim prawie administracyjnym), „Acta Universitatis Carolinae Iuridica” 2020, vol. 66, no. 2
https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.10

Sprawozdania i Informacje

Marek Lewicki, Renata Lewicka
167-172
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Władza w przestrzeni administracji publicznej”, Łódź, 20 listopada 2019 r.
https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.11