Reformatoryjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego pięć lat po reformie
PDF

Jak cytować

Petrus, R. . (2020). Reformatoryjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego pięć lat po reformie. Studia Prawa Publicznego, (3 (31), 137–145. https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.7

Abstrakt

Reformatoryjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego pięć lat po reformie

https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.7
PDF

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

Firlus J., Ozimek A., Model skargi kasacyjnej w świetle projektu ustawy nowelizującej ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 2.

Hauser R., Wstępne założenia nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Państwo i Prawo” 2013, z. 2.

Hauser R., Skoczylas A., Piątek W., Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. – analiza najistotniejszych zmian, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 4.

Kmieciak Z., Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz, „Przegląd Legislacyjny” 2015, nr 2.

Kmieciak Z., O merytorycznym orzekaniu przez sądy administracyjne raz jeszcze, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2015, nr 4.

Knysiak-Molczyk H., Woś T., Sądownictwo administracyjne pięć lat po reformie, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 1.

Piątek W., Wyrok reformatoryjny Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 2.

Pogoński M., Najważniejsze zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej obowiązujące od 15 sierpnia 2015 r., „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 10.

Siedlecki W., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1977.

Skoczylas A., Modele uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych w Europie, „Państwo i Prawo” 2012, z. 10.