Marcin Banasik, Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej, seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2019
PDF

Jak cytować

Jachimowicz-Jankowska, P. (2020). Marcin Banasik, Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej, seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2019. Studia Prawa Publicznego, (4 (32), 201–210. https://doi.org/10.14746/spp.2020.4.32.7

Abstrakt

Marcin Banasik, Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej, seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2019,

https://doi.org/10.14746/spp.2020.4.32.7
PDF