Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W kierunku nowego systemu organizowania publicznego transportu zbiorowego”, Poznań, 22 listopada 2019 r. (opr. Adrian Misiejko)

Main Article Content

Adrian Misiejko

Abstrakt

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W kierunku nowego systemu organizowania publicznego transportu zbiorowego”, Poznań, 22 listopada 2019 r. (opr. Adrian Misiejko)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Misiejko, A. (2020). Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W kierunku nowego systemu organizowania publicznego transportu zbiorowego”, Poznań, 22 listopada 2019 r. (opr. Adrian Misiejko). Studia Prawa Publicznego, (4 (32), 215-217. https://doi.org/10.14746/spp.2020.4.32.10
Dział
Sprawozdania i Informacje
Biogram autora

Adrian Misiejko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://orcid.org/0000-0002-4949-465X