„Tęczowa zaraza” a niezależność Kościoła i godność człowieka. Uwagi do wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 8 grudnia 2020 r., sygn. I C 1357/19
PDF

Słowa kluczowe

LGBT
personal rights
Constitution
concordat
civil code

Jak cytować

Borecki, P. (2021). „Tęczowa zaraza” a niezależność Kościoła i godność człowieka. Uwagi do wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 8 grudnia 2020 r., sygn. I C 1357/19. Studia Prawa Publicznego, (1(33), 139–154. https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.6

Abstrakt

In the judgment of 8 December 2020 (file reference number I C 1357/19), the District Court in Kraków dismissed the action for infringement of personal rights and payment against the Archbishop of Kraków. M. Jędraszewski. The reason was his statement during the homily on August 1, 2019 about the threat of a “rainbow plague”. The court found that the statement did not infringe the personal rights of the petitioner. However, it had an objectively insulting and defamatory nature towards LGBT people. It violated their dignity. The court found that the defendant did not act illegally. He referred to the provisions of the Concordat of July 29, 1993. The action of the Archbishop. M. Jędraszewski exceeded the limits of religious freedom. The statement violated the principles of social coexistence. However, the court did not pay heed to his, nor did it keep an equal distance between the parties in the dispute. It expressed the traditional axiology and vision of social life. The only valid argument for dismissing the claim was that the defendant’s statement was not addressed specifically to the claimant.

https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.6
PDF

Bibliografia

Borecki P., Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2013.

Broński W., Homilia, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, pod red. M. Sitarza, Lublin 2019.

Garlicki L., Art. 8, w: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1–18, t. 1, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2010.

Góralski W., Pieńdyk A., Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 roku, Warszawa 2007.

Krukowski J., Część II. Teraźniejszość: Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską 1993–1998, w: Konkordaty polskie. Historia i teraźniejszość, pod red. J. Krukowskiego, Lublin 2019.

Krukowski J., Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999.

Księżak P., Art. 23, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, Warszawa 2014.

Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2010.

Pazdan M., Art. 24, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2020.

Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999.

Regan (Balcarczyk) J., Art. 24, w: Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. M. Załuckiego, Warszawa 2020.

Rode M., Mała encyklopedia teologiczna, t. 1: A–Ł, Warszawa 1988.

Uruszczak W., Konkordat z 1993 r. ważnym etapem w stosunkach Polski ze Stolicą Apostolską, w: Konkordat 1993. Dar i zadanie dla Kościoła i Polski, pod red. J. Dyducha, Kraków 1998.