Problematyka imperium Państwowej Inspekcji Pracy na przykładzie wystąpienia inspektora pracy
PDF

Słowa kluczowe

National Labour Inspectorate
labour supervision
labour protection
labour inspector’s statement

Jak cytować

Sobol, M. . (2021). Problematyka imperium Państwowej Inspekcji Pracy na przykładzie wystąpienia inspektora pracy. Studia Prawa Publicznego, (2(34), 125–144. https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.5

Abstrakt

The labour inspector’s statement constitutes a non-statutory form of enforcing labour rights. In this context, we can see a variety of problems related both to the impact of the legal measure itself, appealing against it, as well as to the role it plays in ensuring compliance with employment rights. The jurisprudence and literature to date indicates explicitly that the employer’s failure to comply with the content of the labour inspector’s speech does not give rise to any negative legal consequences. Nevertheless, employers who do not agree with the solutions recommended by the authority through the labour inspector’s speech perceive this specific measure as a special type of decision. The decision itself, in turn, seems to be a natural manifestation of the state, the authority indicating to the subject of law the individual directions of its behaviour. However, this is, in fact, a different act. The article doubts the implementation of the model of labour supervision and control assumed by the legislator in the light of the measure outlined in the labour inspector’s speech. As a result, allowing this measure to be left to the inspector’s discretionary use may lead to the reinforcement of the feeling of a lack of efficiency on the part of the state bodies in the field of protection of workers’ rights, especially that the cases of its use are an open catalogue, which includes issues such as working time or the employment of young people. In order to better understand these trends, two examples are discussed where the National Labour Inspectorate had an impact on situations of a gross violation of labour law standards. A de lege ferenda direction has also been indicated, which means the creation of the institution of “re-inspection” of the employer. The existence of a non-authoritative “recommendation”, which is a statement by the labour inspector, is in fact a manifestation of the implementation of Article 17, paragraph 2 of the ILO Convention No. 81, which would not be incompatible with the consequence in the form of addressing a statement.

https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.5
PDF

Bibliografia

Jagielski J., Art. 33, w: Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz, pod red. M. Gersdorf, K. Rączki, Warszawa 2008.

Joamets K., Liina L., The Legal Problems of Occupational and Health Safety in Estonia, „International and Comparative Law Review” 2016, vol. 16, no. 2.

Klarkowski T., Baukrane vs PIP. Einar Thorwaldsen, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=T3OFBs1ZIlc (dostęp: 3 II 2021).

Klarkowski T., Problem 8 godzin pracy operatora żurawia. Einar Thorwaldsen, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=tL7h3s5qAZM (dostęp: 3 II 2021).

Labour Inspection, International Labour Conference, 95th Session, 2006, Geneva 2006.

Liszcz T., Konstytucyjne podstawy ochrony pracy, w: Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy rozwoju, pod red. M. Mielczarka, T. Wyki, Warszawa 2017.

Liwo M.A., Egzekwowanie obowiązków od podmiotów nawiązujących stosunek pracy i służbowy w postępowaniu kontrolnym i administracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 1.

Łętocha R., Z Polski rodem: dla świata pracy i poprzez świat pracy, „Nowy Obywatel” 2019, nr 29.

Makowski D., W sprawie niewiążącego charakteru wystąpienia inspektora pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 11.

Makowski D., Zakres zastosowania wystąpienia inspektora pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 9.

Musiała A., Prawo pracy: czyje? Res publica! O stosunku pracy teoretycznoprawnie, Poznań 2020.

Outsourcing to gangrena – protest przed urzędem miasta w Poznaniu, 23 XI 2018 r., https://www.ozzip.pl/informacje/wielkopolskie/item/2429-outsorcing-to-gangrena-protest-przed-urzedem-miasta-poznan (dostęp: 3 II 2021).

Podgórecki A., Hipoteza trójstopniowego działania prawa, w: idem, Prestiż prawa, Warszawa 1966.

Portierka zwolniona za działalność związkową, 24 III 2020 r., https://www.ozzip.pl/informacje/wielkopolskie/item/2609-portierka-zwolniona-za-dzialanosc-zwiazkowa (dostęp: 3 II 2021).

Poznań: Sprawiedliwość dla sprzątaczek i portierów, 17 X 2019 r., https://www.ozzip.pl/informacje/wielkopolskie/item/2529-poznan-sprawiedliwosc-dla-sprzataczek-i-portierow (dostęp: 3 II 2021).

Przybysz P., Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, wyd. 13, Warszawa 2017.

Rutkowska B., Społeczna inspekcja pracy – niedoskonałości regulacji prawnej, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2017, nr 4, https://doi.org/10.4467/25444654SPP.17.021.7408.

Sanetra W., Art. 8 ustawy o społecznej inspekcji pracy, w: idem, Prawo socjalne, Warszawa 2001.

Sobczyk A., Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017.

Sobczyk A., Prawo pracy prawem wspólnoty (rozmowa przeprowadzona przez A. Palęcką), „Nowy Obywatel” 2019, nr 29.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r., Warszawa 2016.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r., Warszawa 2017.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r., Warszawa 2018.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r., Warszawa 2019.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r., Warszawa 2020.

Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza w sprawie pracownic i pracowników portierni w budynkach należących do miasta Poznania, 20 XI 2018 r., https://www.ozzip.pl/informacje/wielkopolskie/item/2428-stanowisko-portierzy-portierki-budynkow-miasta-poznan (dostęp: 21 I 2020).

Stanowisko Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 23 września 2020 roku w sprawie współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z Państwową Inspekcją Pracy w obszarze ochrony pracy, https://www.opzz.org.pl/media/download/f5350ca3-8fb6-47c4-af51-73eb0c42f18a (dostęp: 21 I 2021).

Theus J., Portierzy w budynkach ZKZL zostali bez wypłaty. Agencja, która ich zatrudniała, znikła, „Gazeta Wyborcza” 27 I 2019 r., https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,24394475,portierzy-w-budynkach-zkzl-zostali-bez-wyplaty-agencja-ktora.html (dostęp: 3 II 2021).

Tuleja P., Art. 24 Zasada ochrony pracy, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. P. Tulei, LEX/el., 2021.

Urbański J., Wyzysk i pedicure. Osoby w wieku 60+ na poznańskim rynku pracy, ozzip.pl

(blog), 2 X 2019 r., https://www.ozzip.pl/publicystyka/walki-pracownicze/item/2522-wyzysk-i-pedicure-osoby-w-wieku-60plus-na-poznanskim-rynku-pracy (dostęp: 28 I 2021).

Wierzbowski M., Wiktorowska A., Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, wyd. 13, Warszawa 2017.

Wojciechowski M., Portierzy bez pieniędzy na święta, „Puls dnia”, WTK, 20 XII 2018 r., https://wtk.pl/news/43508-portierzy-bez-pieniedzy-na-swieta (dostęp: 3 II 2021).

Wystąpienia PIP można nie realizować, „Rzeczpospolita” 2 VI 2011 r., https://www.rp.pl/artykul/667050-Wystapienia-PIP-mozna-nie-realizowac.html (dostęp: 21 I 2021).

Wystąpienie inspektora pracy PIP. „Wnioski profilaktyczne” w teorii i… w praktyce, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, 10 VIII 2015 r.,

http://www.siprp.pl/wystapienie-inspektora-pracy-pip-wnioski-profilaktyczne-w-teorii-i-w-praktyce/ (dostęp: 21 I 2021).