Nr 2(34) (2021)
Pełny numer
PDF Tom 34 (2021)

Artykuły

Krystyna Wojtczak
9-63
Tytuł profesora w postępowaniu przed Radą Doskonałości Naukowej
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.1
Paweł Gacek
65-85
Odmowa przyznania świadczenia motywacyjnego w sytuacji wszczęcia postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszowi Policji
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.2
Piotr Szudejko
87-105
Kazus Alecka Bourne’a a konstytucyjne zasady ochrony życia i zdrowia
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.3
Patryk Roger Zabrocki
107-123
Wpływ współczesnych migracji terrorystycznych na bezpieczeństwo
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.4
Michał Sobol
125-144
Problematyka imperium Państwowej Inspekcji Pracy na przykładzie wystąpienia inspektora pracy
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.5

Komentarze, opinie, polemiki

Piotr Szulc
145-154
Uwagi krytyczne do projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.6
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.6

Recenzje

Marcin Czechowski
155-158
Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich, Gorzki smak kiełbasy wyborczej. Obietnice wyborcze i ich realizacja ustawami w latach 2015–2016, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 584, ISBN 978-83-8160-914-2
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.7

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jachimowicz-Jankowska
159-169
Edyta Wasilewska, Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych o zadośćuczynienie, seria Metodyki Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 416, ISBN 978-83-8198-268-9
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.8

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Anna Dąbrowska
170-171
Afrooz Kaviani Johnson, Julia Sloth-Nielsen, Child protection, safeguarding and the role of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child: Looking back and looking ahead (Ochrona i zabezpieczenie dziecka oraz rola Afrykańskiej Karty Praw i Dobrobytu Dziecka: spojrzenie wstecz i w przyszłość), „African Human Rights Law Journal” 2020, vol. 20, no. 2, ss. 643–666, http://dx.doi.org/10.17159/1996-2096/2020/v20n2a13
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.9
Karol Dąbrowski
172-173
Ivana Kudláčková, Kybernetická zbraň: Přístupy k její definici (Broń cybernetyczna. Próba definicji), „Revue pro právo a technologie” 2020, č. 21, s. 47–71, DOI: 10.5817/RPT2020-1-3
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.10

Sprawozdania i Informacje

Rafał Szczepaniak
175-191
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Cywilistów „Problemy pogranicza prawa cywilnego”, Poznań, 27 listopada 2020 r.
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.11

In memoriam

Katarzyna Klafkowska-Waśniewska, Krystyna Wojtczak
193-197
Wspomnienie o Profesor doktor habilitowanej Aurelii Nowickiej
PDF