Afrooz Kaviani Johnson, Julia Sloth-Nielsen, Child protection, safeguarding and the role of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child: Looking back and looking ahead (Ochrona i zabezpieczenie dziecka oraz rola Afrykańskiej Karty Praw i Dobrobytu Dziecka: spojrzenie wstecz i w przyszłość), „African Human Rights Law Journal” 2020, vol. 20, no. 2, ss. 643–666, http://dx.doi.org/10.17159/1996-2096/2020/v20n2a13
PDF

Jak cytować

Dąbrowska, A. (2021). Afrooz Kaviani Johnson, Julia Sloth-Nielsen, Child protection, safeguarding and the role of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child: Looking back and looking ahead (Ochrona i zabezpieczenie dziecka oraz rola Afrykańskiej Karty Praw i Dobrobytu Dziecka: spojrzenie wstecz i w przyszłość), „African Human Rights Law Journal” 2020, vol. 20, no. 2, ss. 643–666, http://dx.doi.org/10.17159/1996-2096/2020/v20n2a13. Studia Prawa Publicznego, (2(34), 170–171. https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.9
https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.9
PDF

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.