Afrooz Kaviani Johnson, Julia Sloth-Nielsen, Child protection, safeguarding and the role of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child: Looking back and looking ahead (Ochrona i zabezpieczenie dziecka oraz rola Afrykańskiej Karty Praw i Dobrobytu Dziecka: spojrzenie wstecz i w przyszłość), „African Human Rights Law Journal” 2020, vol. 20, no. 2, ss. 643–666, http://dx.doi.org/10.17159/1996-2096/2020/v20n2a13

Main Article Content

Anna Dąbrowska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowska, A. (2021). Afrooz Kaviani Johnson, Julia Sloth-Nielsen, Child protection, safeguarding and the role of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child: Looking back and looking ahead (Ochrona i zabezpieczenie dziecka oraz rola Afrykańskiej Karty Praw i Dobrobytu Dziecka: spojrzenie wstecz i w przyszłość), „African Human Rights Law Journal” 2020, vol. 20, no. 2, ss. 643–666, http://dx.doi.org/10.17159/1996-2096/2020/v20n2a13. Studia Prawa Publicznego, (2(34), 170-171. https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.9
Dział
Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych
Biogram autora

Anna Dąbrowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Anna Dąbrowska, dr, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, e-mail: anna.dabrowska@uthrad.pl, https://orcid.org/0000-0001-7843-3816.