Wspomnienie o Profesor doktor habilitowanej Aurelii Nowickiej

Main Article Content

Katarzyna Klafkowska-Waśniewska
Krystyna Wojtczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klafkowska-Waśniewska, K., & Wojtczak, K. (2021). Wspomnienie o Profesor doktor habilitowanej Aurelii Nowickiej. Studia Prawa Publicznego, (2(34), 193-197. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/article/view/29474
Dział
In memoriam
Biogramy autorów

Katarzyna Klafkowska-Waśniewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Klafkowska-Waśniewska, prof. UAM dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: kwasn@amu.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-4164-979X.

Krystyna Wojtczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krystyna Wojtczak, prof. UAM dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: wojtczak@amu.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-5425-5610