Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29 stycznia 2021 r., sygn. II SA/Ke 1068/20 (glosa krytyczna)
PDF

Słowa kluczowe

councillor
public information
right of a councillor to obtain information and materials

Jak cytować

Gajewski, S. (2022). Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29 stycznia 2021 r., sygn. II SA/Ke 1068/20 (glosa krytyczna). Studia Prawa Publicznego, (1 (37), 169–183. https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.7

Abstrakt

In its judgment of 29 January 2021, ref. II SA/Ke 1068/20, the Provincial Adminis- trative Court in Kielce held that a request submitted by a councillor under Article 24(2) of the Act on Municipal Self-Government for access to information and materi- als cannot be treated as a request for access to public information, and that a refusal or failure to act in this respect is not subject to an administrative court review. It is impossible to agree with this position. The information and materials referred to in Art. 24 Clause 2 of the Act on Municipal Self-Government may constitute public information, although this is not necessarily the case. This is clearly supported by their subject matter. Failure to make information and materials available to a coun- cillor under Art. 24 Clause 2 of the Act on Municipal Self-Government may then be subject to judicial review. If the subject matter is public information, inaction   in this respect may be challenged by filing a complaint for inaction, as provided for in Art. 3 § 2 Item 8 of the Administrative Court Proceedings Act. In other cases, this may be done by filing a complaint, as provided for in Article 101a of the Act on Municipal Self-Government.

https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.7
PDF

Bibliografia

Drachal J., Jagielski J., Stankiewicz R., Art. 5, w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego, Warszawa 2019.

Faruga A., Skarga na bezczynność, czynności prawne lub faktyczne organu gminy z art. 101a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, „Casus” 2010, nr 4.

Gajewski S., Ustawy samorządowe. Nowe instytucje, Warszawa 2018.

Gajewski S., Jakubowski A., Instytucja interpelacji w jednostkach samorządu terytorial- nego, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 7–8.

Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ochrona danych osobowych a prawo do informacji publicznej, Warszawa 2021.

Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ko- mentarz, Warszawa 2012.

Kisiel W., Art. 101a, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. P. Chmiel- nickiego, Warszawa 2013.

Martysz C., Art. 24, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. B. Dol- nickiego, Warszawa 2021.

Matyjek S., Prawne i faktyczne warunki realizacji mandatu radnego gminy, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. XCVII.

Piecha J., Art. 24, w: Ustawy samorządowe. Komentarz, pod red. S. Gajewskiego i A. Ja- kubowskiego, Warszawa 2018.

Sidorowska-Ciesielska A., Art. 101a, w: Ustawy samorządowe. Komentarz, pod red.

S. Gajewskiego i A. Jakubowskiego, Warszawa 2018.

Szewc T., Skarga powszechna w samorządzie terytorialnym, Gliwice 2016.

Szustakiewicz P., Art. 2, w: M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.