Piotr Szulc, Decyzja o warunkach zabudowy. Studium z zakresu prawa administracyjnego, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022

Wersje

PDF

Jak cytować

Jachimowicz-Jankowska, P. (2022). Piotr Szulc, Decyzja o warunkach zabudowy. Studium z zakresu prawa administracyjnego, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022 . Studia Prawa Publicznego, (3 (39), 191–198. https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.10 (Original work published 24 listopad 2022)

Abstrakt

Przegląd polskich opracowań naukowych: Piotr Szulc, Decyzja o warunkach zabudowy. Studium z zakresu prawa administracyjnego, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 192, ISBN 978-83-8235-397-6

https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.10
PDF

Bibliografia

Piotr Szulc, Decyzja o warunkach zabudowy. Studium z zakresu prawa administracyjnego, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 192, ISBN 978-83-8235-397-6