Nr 3 (39) (2022)
Pełny numer
PDF

Artykuły

Wojciech Jakimowicz
9-37
O bezpośredniości interesu prawnego w prawie administracyjnym
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.1
Agnieszka Żywicka, Marek Wierzbowski
39-62
Administracyjne kary pieniężne w ustawie o produktach kosmetycznych a dyrektywy wymiaru kary z art. 189d Kodeksu postępowania administracyjnego
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.2
Jarosław Dobkowski
63-81
Prawna ochrona tytułu zawodowego
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.3
Piotr Rączka, Karol Kosiński
83-100
Funkcje oraz zadania samorządu zawodowego komorników sądowych
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.4
Maria Majewska
103-123
Zasady porządkujące życie społeczeństwa postindustrialnego dotyczące sektora publicznego
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.5
Mateusz Kowalewski
125-160
Geneza i rozwój koncepcji wolności gospodarczej w ujęciu historyczno-prawnym
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.6

Komentarze, opinie, polemiki

Marek Górski
161-174
Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w świetle prawa – wybrane zagadnienia
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.7

Z orzecznictwa

Kamil Reczek
175-183
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2016 r., sygn. akt. I OSK 1516/16
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.8

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Tomasz Kosicki
185-190
Ewa Kubas, Zbiórki publiczne w świetle prawa administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.9
Paulina Jachimowicz-Jankowska
191-198
Piotr Szulc, Decyzja o warunkach zabudowy. Studium z zakresu prawa administracyjnego, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.10

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Karol Dąbrowski
199-200
Richard Pomahač, Rozhraní ústavního a správního práva (Styk prawa konstytucyjnego i administracyjnego), „Acta Universitatis Caolinae – Iuridica” 2021, vol. 67, no. 4
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.11
Karol Dąbrowski
200-201
Svitlana Ozeranska, Systematization of Monopolies as a Condition for Effective Legal Limitation of Monopolism (Usystematyzowanie monopoli jako warunek efektywnego prawnego ograniczenia monopolizacji), „European Political and Law Discurse” 2021, vol. 8, iss. 6
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.12

Sprawozdania i Informacje

Filip Lewandowski
203-205
Sprawozdanie z XXII Niemiecko-Polskiego Kolokwium Prawników-Administratywistów „Ochrona klimatu jako wyzwanie dla prawa administracyjnego w Europie”, Poznań, 23–24 września 2022 r.
https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2022.3.39.13